Novinarski kutak | Posao u SAOP-u Slovenščina  |  Srpski  |  English    

Uvijeti korištenja

Napomena vezana za dokumente koji su dostupni na ovoj stranici

Dozvola za korištenje dokumenata i materijala sa ove internet stranice je zaštićena sa (1) dolje navedenim autorskim pravima i odnose se na sve dokumente i kopije koje su napravljene ili umnožene na ovoj internet stranici (»dokumenti«), (2) korištenje dokumenata je u svrhu informiranja, osobnu upotrebu i za nekomercijalne svrhe, dokumenti neće biti stavljeni na bilo koju mrežu i (3) dokumenti neće biti mijenjani i prilagođavani. Korištenje dokumenata u druge svrhe je izričito zabranjeno Zakonom i Saop d.o.o. može sudski goniti svako kršenje tog prava.

Ovim obavještenjem se napominje da je svaki proizvod, postupak ili metoda opisana u dokumentima intelektualna svojina čija prava zadržavaju Saop d.o.o i njegovi partneri.

Bez jamstva
Saop d.o.o. ne daje jamstvo o točnosti informacija koje ti dokumenti sadrže. Svi dokumenti, informacije i materijali su na raspolaganju bez ikakvog jamstva kao i bez ugovornih i pravih jamstava. Dokumenti i/ili informacije i materijali mogu sadržavati tehničke nepravilnosti ili tiskarske greške. Izmjene informacija su periodičke, te izmjene su izvedene bez bilo kakve prethodne obavijesti.

Ograničenje odgovornosti
Saop d.o.o. neće niti u jednom slučaju biti odgovoran za bilo kakve direktne, indirektnene, slučajne ekonomske i druge gubitke koji proisteknu iz korištenja ili zlouporabe informacija i materijala u ovoj publikaciji, čak i ako je postojala mogučnost za takve gubitke.

Linkovi od strane trećih osoba
Nijedna povezana stranica (link) na ovoj internet strani nije pod kontrolom Saop d.o.o., tako da Saop d.o.o. nije odgovoran za sadržaj povezanih stranica, niti linkova i promjena koje se nalaze na tim internet stranicama.

Saop d.o.o. pruža samo mogućnost dolaska do tih stranica i te stranice na sadrže nikakva odobrenja od strane Saop d.o.o.

Autorska prava
Autorska prava (c) 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015  Saop d.o.o. .
Zadržana su sva prava, koja  nisu ovdje iskazana.


Robne marke
Sve ostale robne marke, trgovačka imena ili imena preduzeća koja su navedena mogu biti robne marke ili registrirani pečati njihovih vlasnika.

Za sve dodatne informacije obratite se na:
Saop d.o.o.
Puževa 13
10020 Zagreb
Telefon: 01 5559 773
E-mail: info@saop.hr