Računajte na pouzdanu pomoć i podršku

U poduzeću SAOP podršku korisnicima kontinuirano pruža preko 50 stalno zaposlenih  i približno toliko vanjskih djelatnika. Na izbor imate više oblika pomoći, od kojih je većina već uključena u cijenu osnovnog ugovora o održavanju.

U ERP iCenter su već ugrađene upute za rad s programom, koje su dostupne na svim prozorima programa obzirom na tematiku za koju trebate pomoć u tom trenutku, ali upute možete naći i na našoj stranici.

 
Web portal sa uputama za korištenje programa iCenter

Upute za korištenje

Upute za rad

U ERP iCenter su već ugrađene upute za rad s programom, koje su dostupne na svim prozorima programa obzirom na tematiku za koju trebate pomoć u tom trenutku.


Upute za rad

Osobni portal

Korisniku iCentra dodjeljujemo dostup do osobnog portala, gdje se nalaze najnovije verzije programa. Na osobnom portalu  možete komunicirati s dežurnim savjetnicima, koji Vam brzo mogu pomoći putem web-a, ili Vas mogu kontaktirati putem telefona.


Osobni portal

Pomoć na daljinu

Po potrebi s klikom na donju tipku možete dozvoliti savjetniku SAOP-a dostup do Vašega računala, kako bi Vam još brže mogao direktno pomoći.


Pomoć na daljinu

Predstavljanje novosti iCentra

Novosti verzije 6.32 predstavljamo na web seminarima, koji su za korisnike sa ugovorima o održavanju besplatni.

Predstavljanje novosti iCentra

Stručni seminari

Stručni seminari na video prezentacijama, dostupni u svakom trenutku.

Stručni seminari