Informacijski sustav za optimalno poslovanje poduzeća

ERP za poduzeća iCenter Vam pomaže pronaći financijske rezerve u Vašem poslovanju, te Vas korištenjem modernih tehnologija  vodi kroz unapređenje poslovnih procesa , te time pridonosi većoj uspješnosti Vašeg poslovanja.

Informacijski sustav iCenter vodi računa da poslovodstvo ima na raspolaganju sve ključne informacije za obavljanje poslovanja poduzeća. Bez poznavanja sustava možete sve ključne poslovne informacije automatski primati putem elektroničke pošte i time imati na uvid:

 • Pregled potraživanja i obveza
 • Stanje na žiro računu
 • Prihode od prodaje
 • Pregled troškova po nositeljima i mjestima troška
 • Pregled uspješnosti poslovanja u odnosu na protekla razdoblja
 • Pregled zaliha

 

ERP sustav iCenter se prilagođava Vašoj djelatnosti

Trgovina

Informacijski sustav iCenter Vam pomaže otkriti financijske rezerve u procesima od nabave do prodaje, optimizira naručivanje i prati zalihe (bez viškova i manjkova), te Vas korištenjem modernih tehnologija  vodi kroz unapređenje poslovnih procesa u prodaji, te time pridonosi većoj uspješnosti Vašeg poslovanja.

Kako poboljšati proces od naručivanja do prodaje, te povećati produktivnost djelatnika?

U trgovini je bitno da djelatnici rade u unificiranom i pouzdanom  radnom okruženju, gdje su dostupni ažurni podaci iz poslovnih procesa.

ERP iCenter Vam kroz pojednostavljen i jednokratan način unosa podataka snižava troškove radnih procesa a rukovoditelji  dobivaju veću preglednost nad poslovanjem. Sustav osigurava veću produktivnost djelatnika, pristupom samo onim informacijama koje su potrebne za obavljanje njihovih poslova.

iCenter omogućuje analizu i optimizaciju svih segmenata poslovanja, od naručivanja artikala do ponude na prodajnim policama. Informacijski sustav Vam omogućuje da jednostavno rangirate  kupce i dobavljače  po različitim kriterijima.

Kako planirati »optimalne zalihe« robe?

Zbog neadekvatnog planiranja mnoge trgovine imaju problema sa troškovima zbog prevelikih ili premalih zaliha roba, koja bi se inače lako mogla naručivati po potrebi.

ERP iCenter predviđa i automatski balansira narudžbe dobavljačima sa stvarnim potrebama kupaca. Na taj način ćete u bilo kojem trenutku imati samo potrebnu količinu robe na zalihama. Informacijski sustav Vam omogućuje da u sve svoje trgovine pravovremeno dostavite optimalne količine najprodavanijih i najprofitabilnijih proizvoda.

Na taj način će Voditelji imati ključne informacije sa kojima će donositi pravovaljane odluke o:

 • Upravljanju i ostvarivanju poslovne uspješnosti, te o radnom vremenu trgovina,
 • Broju djelatnika koji su raspoloživi
 • Prodajnom asortimanu.

Da li možete jednostavno  predvidjeti poslovni uspjeh trgovine?

Odgovor je »Da, jednostavno«. Inteligentni sustavi u ERP iCentru Vam omogućuju da unaprijed simulirate maloprodajne cijene i definirate razliku u cijeni prije distribucije robe u trgovinama.

Također možete simulirati prodajne akcije i predvidjeti njihov uspjeh. Voditelji vrlo lako mogu upravljati odnosima s dobavljačima, jer će imati cjenovnu politiku popusta potpuno pod kontrolom.

Dodatne prednosti SAOP iCentra za poduzeća u trgovini:

 • Praćenje lojalnosti kupaca (Customer Loyalty Management, kartice povjerenja, poklon bonovi ...)
 • Razrađen sustav popusta i bonusa
 • Mogućnost korištenja barkodova i ručnih čitača (preuzimanje, izdavanje, inventura, gotovinska prodaja)
 • Korištenje sustava ograničenja i blokada za nadzor neplaćanja kupaca
 • Potpuna podrška za POS radna mjesta (STAR, Epson, Posiflex ...)
 • Korištenje poklon bonova (samostalno ili kao dio većih sustava)
 • Mogućnost povezivanja s dodatnim rješenjima, kao što su mobilna prodaja na terenu, servisna djelatnost, skladišni sustav, web prodaja, narudžbe preko B2B portala, itd.
 • Integracija sa web trgovinama
Prilagođena rješenja

Veleprodaja
Maloprodaja

Proizvodnja

Informacijski sustav iCenter temelji se na dugogodišnjim iskustvima poslovanja s poduzećima sa Serijskom, Jednostavnom i Proizvodnjom po narudžbi.

ERP iCenter pronalazi financijske rezerve u Vašim poslovnim procesima i priprema odgovore na vrlo bitna rukovodeća pitanja kao na primjer:

 • Kako poboljšati proces od nabave do proizvodnje i prodaje, s postojećim ili manjim brojem djelatnika u odjelima nabave, planiranja i kontrole proizvodnje?
 • Kako planirati zalihu materijala i proizvoda bez nepotrebnog vezivanja sredstava  u zalihe, odnosno da materijala i sirovine ne bi uzmanjkalo?
 • Kako pratiti likvidnost poduzeća i kako uspješno voditi naplatu dužnih stranaka?

Vođenje proizvodnje je jednostavno moguće razdijeliti na više faza.  iCenter omogućuje povezivanje faza, kao što su praćenje dijelova proizvoda, koordinacija sa kooperantima, planiranje rada djelatnika (kalendari) i sl.

Poboljšajte svakodnevne procese

Informacijski sustav iCenter povezuje sve faze Vaše proizvodnje u jedinstvenu radnu okolinu, u kojoj imate na izbor sve tekuće i ažurne informacije iz poslovnih procesa, koje su Vam potrebne za koordinaciju sa dobavljačima, kooperantima, kupcima i na kraju, sa djelatnicima Vaše tvrtke.

Zaposleni u proizvodnji dostupaju istovremeno do istih ažurnih informacija koje su prilagođene zahtjevima njihovog posla,  i nisu opterećeni dodatnim nepotrebnim unosima podataka. Jednokratnim unosom podataka dokazano se učinkovitije provode svakodnevne aktivnosti, povećava se produktivnost i snižava cijena Vaših poslovnih procesa u proizvodnji.

Optimizirajte zalihe

Uslijed neodgovarajućeg  planiranja većina proizvodnih poduzeća ima probleme sa ispunjavanjem rokova isporuke , ili s prevelikim vezivanjem kapitala u zalihe materijala i gotovih proizvoda, koje bi mogli naručivati po stvarnim potrebama.

Velika prednost iCentra je, da optimizira narudžbe dobavljačima i narudžbe u proizvodnji s potrebama kupaca. Na taj način ćete ,u bilo kojem trenutku, imati na zalihama samo potrebnu količinu robe, poluproizvoda i gotovih proizvoda.

Pratite novčane tijekove

Za provođenje odgovornih odluka , rukovoditelji moraju imati pristup svim informacijama u svakom trenutku (odmah). SAOP iCenter Vam na jednom mjestu omogućava prikaz:

 • 15 najvećih dugovanja odnosno obveza,
 • Prihode od prodaje,
 • Likvidnost i dobit u usporedbi s poslovanjem u prethodnim razdobljima ...

Povrh toga dobivate informacije o dužnicima,te uz pomoć iCentra također možete pratiti postupak naplate:

 • Sustav Vas izvješćuje o dospijeću računa.
 • Putem e-pošte primate popis dužnika.
 • Korisnika pozovete ili im program pošalje poruku (SMS ili e-pošta)
 • Program Vas izvješćuje da li je stranka platila svoju obvezu.

Povećajte dobit i zadovoljstvo kupaca

Proizvodnu djelatnost možete poduprijeti i sa sustavom SAOP iCenter za vođenje održavanja. Tako možete povećati raspoloživost strojeva i naprava, smanjiti otpad, skratiti prekide proizvodnje te dodatno sniziti troškove poslovanja. Ponudite kvalitetne post-prodajne usluge na području reklamacija te jamstvenog i izvan-jamstvenog održavanja i popravaka.

Funkcionalnosti za Proizvodnju

 • Robno- Materijalno poslovanje
 • Narudžbe dobavljačima
 • Narudžbe kupaca
 • Fakturiranje                 
 • Složena proizvodnja
 • Planiranje potreba za materijalima (MRP) 
 • Radni nalozi

Nadgradnje osnovnih funkcionalnosti:

 • Platni promet
 • Maloprodaja
 • Putni nalozi
 • Blagajničko poslovanje
 • Knjiga primljenih računa


Serijska proizvodnja
Jednostavna proizvodnja (Radni nalozi)

Uslužna djelatnost

Uslužna poduzeća se često susreću sa tim, kako pravilno procijeniti Vaše usluge, kako bi donijele dobit, kako ubrzati postupke knjiženja, rukovanja s računima i ostalim dokumentima, kako biste poslovali s nižim troškovima,  te kako prikupiti kvalitetne informacije za donošenje odluka na razini poslovodstva. Odgovor na sva Vaša pitanja Vam daje ERP informacijski sustav iCenter.

Kako pravilno procijeniti Vaše usluge, da u konačnici donesu čim veću dobit?

Ukoliko želite da Vaše usluge budu profitabilne, morate ih troškovni ispravno procijeniti, kako bi ispunila Vaša očekivanja i kako bi zadovoljile zahtjeve kupaca.

Pametni sustavi u iCentru Vam omogućuju, da unaprijed simulirate cijene Vaših usluga i odredite svoju razliku u cijeni. Također vrlo jednostavno možete simulirati i akcijske ponude i na taj način predvidite njihov uspjeh.

Kako poboljšati poslovne postupke, da biste poslovali s nižim troškovima?

Usmjereno vođeni procesi u pozadini Vašeg poduzeća, su također izvor dodatnih financijskih rezervi. ERP sustav iCenter se prilagođava procesima u Vašem poduzeću i osigurava Vam jednostavnu administraciju, cjelovito praćenje usluga, praćenje odrađenih radnih sati zajedno sa utrošenim materijalom i ostalim troškovima.

Većina knjigovodstvenih radnji se izvede automatski. Povrh toga ERP iCenter smanjuje mogućnost pojave grešaka na mjesečnim računima, te također dobivate mogućnost automatskog obračunavanja paušala i dodatnih usluga.

Kako prikupiti kvalitetne informacije za odluke na rukovodstvenoj razini?

Sustav Vas automatski izvješćuje o informacijama, na kojim korisnicima ostvarujete dobitak a gdje se generiraju gubici. ERP poslovni program iCenter Vam sve objedinjava u izvješćima:

 • Pregled potraživanja i obveza
 • Prihodi od prodaje
 • Pregled troškova po nositeljima i mjestima troška
 • Pregled uspješnosti poslovanja u odnosu na protekla razdoblja
 • Pregled zaliha

 Funkcionalnosti za uslužnu djelatnost

 • Fakturiranje usluga
 • Glavna knjiga  s poreznom knjigom, platnim prometom i obračunom kamata
 • Osnovna sredstva i sitni inventar
 • Obračun plaća djelatnika
 • Knjiga primljenih računa
 • Platni promet


Nadgradnje osnovnih funkcionalnosti:

 • Putni nalozi

Servisna djelatnost

Informacijski sustav iCenter Servisna djelatnost je primjer za poduzeća, kojima je servis uređaja primarna ili dodatna djelatnost, te se i bave post-prodajnim aktivnostima odnosno brigom za artikle.

Sustav Vam omogućuje konkurentno vođenje servisnih naloga za popravak prodanih uređaja (mobiteli, hladnjaci, automobili …), i za servisiranje uređaja Vaših korisnika.

Pratite i upravljajte servisiranjem uređaja

Informacijski sustav Vam omogućuje potpuni pregled nad poviješću popravaka uređaja ili artikala u jamstvenom i van-jamstvenom roku,  nad troškovima servisa te potrošnjom rezervnih dijelova, materijala i rada.

Obzirom na to da djelatnici mogu, uključujući i voditelja servisa, putem sustava pratiti radne naloge i narudžbe za utrošeni materijal, time imaju na izbor aktualne podatke za cjelovito praćenje održavanja i servisnog rada, zaključno sa utrošenim materijalom, odrađenim satima i ostalim troškovima.

Ostvarite veći pregled nad uređajima, te brzo dođite do informacija :

 • Što se s njima događalo i koliko ih je zamijenjeno u jamstvenom roku?
 • Koliko su vremena bili na servisu?
 • Što je popravljeno i koliki su bili troškovi popravka?

Planirajte rad djelatnika i rentabilnost popravaka uređaja

Sustav omogućuje i planiranje ljudskih i tehničkih resursa te omogućava izvješćivanje korisnika o stanju popravaka putem e-pošte i SMS poruka s namjenom optimizacije troškova poslovanja.

Djelatnici servisa i djelatnici koji rade na održavanju uređaja dobivaju mogućnost troškovne analize popravka uređaja, čime ocjenjujete rentabilnost popravka pojedinih uređaja . Na taj način ćete lakše odlučiti da li je isplativo popravljati , ili u zamjenu dati potpuno novi uređaj.

Kada je riječ o redovitom servisiranju aparata možete vrlo lako planirati rad  djelatnika, bez obzira na njihovu zauzetost,  jer informacijski sustav sam po sebi sugerira najučinkovitije i najisplativije rješenje

Glavne prednosti informacijskog sustava za servisno poduzeće:

 • Jednostavna priprema servisnih naloga i vođenje evidencije servisiranih uređaja u jamstvu (uređaji koji više nisu u jamstvu se automatski naplaćuju)
 • Poslani servisni nalozi, otpremnice i računi se automatski spremaju, dokumente također možete i ispisati
 • Vrlo brza priprema računa i otpremnica za utrošeni materijal  

 

Funkcionalnosti za servisnu djelatnost

 • Specijalizirano rješenje Servisna djelatnost
 • Robno materijalno poslovanje
 • Narudžbe dobavljačima
 • Narudžbe kupaca
 • Fakturiranje

Financijsko knjigovodstvo

Informacijski sustav iCenter sa svojim funkcionalnostima za računovodstvo Vam omogućuje da uspješno obavljate ključne poslove upravljanja – poslovanje sa nižim troškovima i ostvarivanje dobiti .

ICenter računovodstveni program koristi s povjerenjem više tisuća poduzeća i ustanova, što znači da , zajedno s našim iskustvom, također dobivate  jamstvo da su Vaše poslovne knjige i izrada završnih računa , vijek usklađeni sa zakonodavstvom i međunarodnim računovodstvenim standardima.

Računovodstveni procesi, koji Vam daje računovodstveni program ,iznimno su pojednostavljeni i već sadrži mnoge automatske procese za rješavanje velikog dijela ručnih unosa i obrada.

Specifične funkcionalnosti sadržane u računovodstvenom programu, usko su povezane jedne s drugima , te sa drugim područjima poslovanja, od proizvodnje i trgovine do kadrovske evidencije. S jednim unosom, svi podaci se prenose na odgovarajuće segmente poslovanja, te jednom operacijom , sve relevantne podatke imate proknjižene automatski (osnovna sredstva, sitni inventar, primljeni računi ...)


Prednosti SAOP iCentra za računovodstvo

 • Brza izrada bilanci na zahtjev,polugodišnjih i godišnjih bilanci, izvješća poslovnog uspjeha, te mjesečnih obračuna za izvještavanje vanjskim institucijama
 • Elektronička izmjena podataka s poreznom upravom i drugim državnim institucijama
 • Prilagodljivi poslovna izvješća i analize za odlučivanje na operativnoj i rukovodstvenoj razini
 • Nadogradnje standardnih funkcionalnosti s web rješenjima za ubrzanje unosa obračunskih podataka
 • Brza priprema ispisa za banke, zaposlene, poslovne partnere te sudske i upravne postupke
 • Mogućnost kopiranja ponavljajućih računa s čime se smanjuje vrijeme unosa podataka

Funkcionalnosti za računovodstveni servis

Jednostavno knjigovodstvo

 • Dvojno knjigovodstvo s poreznom knjigom (PDV), platnim prometom  i obračunom kamata
 • Knjiga primljenih računa      
 • Osnovna sredstva i sitni inventar
 • Obračun plaća djelatnika s obračunom dohotka
 • Fakturiranje                 
 • Blagajničko poslovanje
 • Elektronsko potvrđivanje primljenih računa

 

Nadgradnje osnovnih funkcionalnosti:

 • Obračun putnih naloga
 • Kadrovska evidencija

Računovodstveni servis

Računovodstvenom programu iCenter dalo je povjerenje više od tisuću organizacija i više od 400 računovodstvenih servisa, što znači da zajedno s našim iskustvom, također dobivate  jamstvo da su Vaše poslovne knjige i izrada završnih računa , uvijek usklađeni sa zakonodavstvom i međunarodnim računovodstvenim standardima.

Mnoge rutinske zadaće Vam "kradu" vrijeme, i ujedno smanjuju  kvalitetu obavljenih poslovnih zadaća. Svi računovodstveni procesi, što Vam nudi program za računovodstvo iCenter, iznimno su pojednostavljeni  i već sadrže mnoge automatizirane procese za rješavanje puno ručnih unosa i zadaća, te Vam omogućava da preostalo i sačuvano vrijeme  posvetite kontroli i savjetovanju.

Specifične funkcionalnosti sadržane u računovodstvenom programu, usko su povezane jedne s drugima , te sa drugim područjima poslovanja, od proizvodnje i trgovine do kadrovske evidencije. S jednim unosom, svi podaci se prenose na odgovarajuće segmente poslovanja, te jednom operacijom , sve relevantne podatke imate proknjižene automatski (osnovna sredstva i sitni inventar, primljeni računi,plaće ...)


Prilagođeno rješenje za računovodstveni servis

Uštedite barem 1 radni dan mjesečno

Računovodstveni servisi obično vode obračun usluga u Excelu, koji je često nepraktičan. Stoga smo, u suradnji s računovodstvenim servisima razvili prilagođenu funkcionalnost koja smanjuje troškove usluga za 30%, te Vam omogućuje :

 • Bitno brže fakturiranje (uštedite barem 1 radni dan mjesečno).
 • Automatsko knjiženje izdanih računa za Vaše usluge u ulazne račune stranke.

 

Prednosti SAOP iCentra za računovodstvo

 • Brza izrada bilanci na zahtjev,polugodišnjih i godišnjih bilanci, izvješća poslovnog uspjeha, te mjesečnih obračuna za izvještavanje vanjskim institucijama
 • Elektronička izmjena podataka s poreznom upravom i drugim državnim institucijama
 • Prilagodljivi poslovna izvješća i analize za odlučivanje na operativnoj i rukovodstvenoj razini
 • Nadogradnje standardnih funkcionalnosti s web rješenjima za ubrzanje unosa obračunskih podataka
 • Brza priprema ispisa za banke, zaposlene, poslovne partnere te sudske i upravne postupke
 • Mogućnost kopiranja ponavljajućih računa s čime se smanjuje vrijeme unosa podataka

 

Funkcionalnosti za računovodstveni servis

 • Dvojno knjigovodstvo s poreznom knjigom (PDV), platnim prometom  i obračunom kamata
 • Knjiga primljenih računa      
 • Osnovna sredstva i sitni inventar
 • Obračun plaća djelatnika s obračunom dohotka
 • Fakturiranje                 
 • Blagajničko poslovanje
 • Elektronsko potvrđivanje primljenih računa

 

Nadgradnje osnovnih funkcionalnosti:

 • Obračun putnih naloga
 • Kadrovska evidencija