Kredibilan informacijski sustav za financijsko knjigovodstvo

Informacijski sustav iCenter sa svojim funkcionalnostima za računovodstvo Vam omogućuje da uspješno obavljate ključne poslove upravljanja – poslovanje sa nižim troškovima i ostvarivanje dobiti .

ICenter računovodstveni program koristi s povjerenjem više tisuća poduzeća i ustanova, što znači da , zajedno s našim iskustvom, također dobivate  jamstvo da su Vaše poslovne knjige i izrada završnih računa , vijek usklađeni sa zakonodavstvom i međunarodnim računovodstvenim standardima.

Računovodstveni procesi, koji Vam daje računovodstveni program ,iznimno su pojednostavljeni i već sadrži mnoge automatske procese za rješavanje velikog dijela ručnih unosa i obrada.

Specifične funkcionalnosti sadržane u računovodstvenom programu, usko su povezane jedne s drugima , te sa drugim područjima poslovanja, od proizvodnje i trgovine do kadrovske evidencije. S jednim unosom, svi podaci se prenose na odgovarajuće segmente poslovanja, te jednom operacijom , sve relevantne podatke imate proknjižene automatski (osnovna sredstva, sitni inventar, primljeni računi ...)


Prednosti SAOP iCentra za računovodstvo

 • Brza izrada bilanci na zahtjev,polugodišnjih i godišnjih bilanci, izvješća poslovnog uspjeha, te mjesečnih obračuna za izvještavanje vanjskim institucijama
 • Elektronička izmjena podataka s poreznom upravom i drugim državnim institucijama
 • Prilagodljivi poslovna izvješća i analize za odlučivanje na operativnoj i rukovodstvenoj razini
 • Nadogradnje standardnih funkcionalnosti s web rješenjima za ubrzanje unosa obračunskih podataka
 • Brza priprema ispisa za banke, zaposlene, poslovne partnere te sudske i upravne postupke
 • Mogućnost kopiranja ponavljajućih računa s čime se smanjuje vrijeme unosa podataka

Funkcionalnosti za računovodstveni servis

Jednostavno knjigovodstvo

 • Dvojno knjigovodstvo s poreznom knjigom (PDV), platnim prometom  i obračunom kamata
 • Knjiga primljenih računa      
 • Osnovna sredstva i sitni inventar
 • Obračun plaća djelatnika s obračunom dohotka
 • Fakturiranje                 
 • Blagajničko poslovanje
 • Elektronsko potvrđivanje primljenih računa

 

Nadgradnje osnovnih funkcionalnosti:

 • Obračun putnih naloga
 • Kadrovska evidencija