Izvori financijskih rezervi u Vašoj proizvodnji

Informacijski sustav iCenter temelji se na dugogodišnjim iskustvima poslovanja s poduzećima sa Serijskom, Jednostavnom i Proizvodnjom po narudžbi.

ERP iCenter pronalazi financijske rezerve u Vašim poslovnim procesima i priprema odgovore na vrlo bitna rukovodeća pitanja kao na primjer:

 • Kako poboljšati proces od nabave do proizvodnje i prodaje, s postojećim ili manjim brojem djelatnika u odjelima nabave, planiranja i kontrole proizvodnje?
 • Kako planirati zalihu materijala i proizvoda bez nepotrebnog vezivanja sredstava  u zalihe, odnosno da materijala i sirovine ne bi uzmanjkalo?
 • Kako pratiti likvidnost poduzeća i kako uspješno voditi naplatu dužnih stranaka?

Vođenje proizvodnje je jednostavno moguće razdijeliti na više faza.  iCenter omogućuje povezivanje faza, kao što su praćenje dijelova proizvoda, koordinacija sa kooperantima, planiranje rada djelatnika (kalendari) i sl.

Poboljšajte svakodnevne procese

Informacijski sustav iCenter povezuje sve faze Vaše proizvodnje u jedinstvenu radnu okolinu, u kojoj imate na izbor sve tekuće i ažurne informacije iz poslovnih procesa, koje su Vam potrebne za koordinaciju sa dobavljačima, kooperantima, kupcima i na kraju, sa djelatnicima Vaše tvrtke.

Zaposleni u proizvodnji dostupaju istovremeno do istih ažurnih informacija koje su prilagođene zahtjevima njihovog posla,  i nisu opterećeni dodatnim nepotrebnim unosima podataka. Jednokratnim unosom podataka dokazano se učinkovitije provode svakodnevne aktivnosti, povećava se produktivnost i snižava cijena Vaših poslovnih procesa u proizvodnji.

Optimizirajte zalihe

Uslijed neodgovarajućeg  planiranja većina proizvodnih poduzeća ima probleme sa ispunjavanjem rokova isporuke , ili s prevelikim vezivanjem kapitala u zalihe materijala i gotovih proizvoda, koje bi mogli naručivati po stvarnim potrebama.

Velika prednost iCentra je, da optimizira narudžbe dobavljačima i narudžbe u proizvodnji s potrebama kupaca. Na taj način ćete ,u bilo kojem trenutku, imati na zalihama samo potrebnu količinu robe, poluproizvoda i gotovih proizvoda.

Pratite novčane tijekove

Za provođenje odgovornih odluka , rukovoditelji moraju imati pristup svim informacijama u svakom trenutku (odmah). SAOP iCenter Vam na jednom mjestu omogućava prikaz:

 • 15 najvećih dugovanja odnosno obveza,
 • Prihode od prodaje,
 • Likvidnost i dobit u usporedbi s poslovanjem u prethodnim razdobljima ...

Povrh toga dobivate informacije o dužnicima,te uz pomoć iCentra također možete pratiti postupak naplate:

 • Sustav Vas izvješćuje o dospijeću računa.
 • Putem e-pošte primate popis dužnika.
 • Korisnika pozovete ili im program pošalje poruku (SMS ili e-pošta)
 • Program Vas izvješćuje da li je stranka platila svoju obvezu.

Povećajte dobit i zadovoljstvo kupaca

Proizvodnu djelatnost možete poduprijeti i sa sustavom SAOP iCenter za vođenje održavanja. Tako možete povećati raspoloživost strojeva i naprava, smanjiti otpad, skratiti prekide proizvodnje te dodatno sniziti troškove poslovanja. Ponudite kvalitetne post-prodajne usluge na području reklamacija te jamstvenog i izvan-jamstvenog održavanja i popravaka.

Funkcionalnosti za Proizvodnju

 • Robno- Materijalno poslovanje
 • Narudžbe dobavljačima
 • Narudžbe kupaca
 • Fakturiranje                 
 • Složena proizvodnja
 • Planiranje potreba za materijalima (MRP) 
 • Radni nalozi

Nadgradnje osnovnih funkcionalnosti:

 • Platni promet
 • Maloprodaja
 • Putni nalozi
 • Blagajničko poslovanje
 • Knjiga primljenih računa

Serijska proizvodnja

Ne nadgledajte, upravljajte proizvodnjom!

Uslijed neodgovarajućeg  planiranja većina proizvodnih poduzeća ima problema sa ispunjavanjem rokova isporuke , ili s prevelikim vezivanjem kapitala u zalihe materijala i gotovih proizvoda, te ujedno imaju problema sa premalom produktivnošću postojećih djelatnika.

Informacijski sustav iCenter Serijska proizvodnja sadrži dugogodišnje uspješne poslovne prakse i suvremena, povećate iskorištenost proizvodnih resursa, te smanjite ukupne troškove poslovanja.

Informacijski sustav Vam predlaže poboljšanja

Sustav iCenter usklađuje informacije s  posebnostima Vašega poslovanja, zbog fleksibilnosti koristan je većini poduzeća bez obzira na veličinu, tip proizvodnje ili organizacije.

Zajedno s računovodstvom i moćnim sustavom kontrolinga ERP iCenter Vam na rukovodstvenoj razini brzo priprema brze i ažurne informacije iz poslovnih procesa, čime uspješno povećavate dobit Vašeg poduzeća.

Informacijskih sustava nadzire i poboljšava sve Vaše poslovne procese, od unosa matičnih podataka, materijalnih  i tehnoloških sastavnica za planiranje proizvodnje i kontrole, do upravljanja nabavom, skladišnim poslovanjem, marketingom, prodajom i fakturiranjem.

Vrlo je bitno da svi djelatnici imaju istovremeni pristup istim informacijama!

Informacijski sustav iCenter prikuplja i objedinjuje informacije iz različitih poslovnih procesa, tako da svi djelatnici imaju istovremeni pristup istim informacijama.

ERP iCenter je jednostavan za korištenje, te se prilagođava pojedinom radnom mjestu u komercijali, logistici ili administraciji. Djelatnike u proizvodnji ne opterećuje sa informacijama, koje nisu bitne za obavljanje njihovih radnih zadaća.

Za svaki artikl svi djelatnici na jednom mjestu mogu pronaći matične podatke, informacije o zalihama po skladišnim mjestima,prodajne/nabavne cijene i popuste, dokumentaciju i razne upute .

Funkcionalnosti za serijsku proizvodnju

 • Prijem narudžbi i prodaja
 • Analiza proizvodnih troškova
 • Dokumentacijski sustav
 • Robno-Materijalno poslovanje
 • Narudžbe dobavljačima
 • Narudžbe kupaca
 • Fakturiranje                 
 • Složena  proizvodnja
 • Planiranje potreba za materijalima (MRP) 
 • Radni nalozi


Nadgradnje osnovnih funkcionalnosti:

 • Ambulantna prodaja
 • Skladišna logistika (regalno skladište)
 • Praćenje rada djelatnika
 • Plaće i kadrovska evidencija
 • Računovodstvo / knjigovodstvo
 • Platni promet
 • Maloprodaja
 • Putni nalozi
 • Blagajničko poslovanje
 • Knjiga primljenih računa

Jednostavna proizvodnja (Radni nalozi)

Informacijski sustav koji zahtijeva jednostavna proizvodnja

Najveću prednost, koju nudi  ERP informacijski sustav iCenter Jednostavna proizvodnja je ustvari njegova jednostavna uporaba.

Informacijski sustav Vam omogućuje, da na vrlo pregledan način pokrećete i nadzirete radne naloge. Sustav je sastavljen tako da prepozna Vaše ustaljene radne postupke i trenutno predlaže poboljšanja. . Budući da je većina procesa automatizirana, značajno ćete skratiti vrijeme koje ste dosad gubili na rutinske zadaće.

Kontrolirajte materijalne i kadrovske resurse

Preko analize podataka, koje unosite u radne naloge, informacijski sustav Vam trenutno nudi najnovije informacije o radu djelatnika, strojeva, uporabi materijala, i stvarnu potrošnju u usporedbi s planiranom.

Analize  se izvode količinski (predviđena  i stvarna količina) te vrijednosno (ulazna i prodajna vrijednost, razlika u cijeni). Informacijski sustav Vam po izboru isporučuje prilagođena izvješća po pojedinim radnim nalozima, periodu (mjesec, godina …), naručitelju, troškovnim mjestima, nositeljima troška, referentima, materijalu, djelatnicima, strojevima …

Prilagođeno Vašoj djelatnosti

Informacijski sustav je prilagođen poduzećima, koja se bave individualnom proizvodnjom (metalna, drvna i ostale proizvodnje po narudžbi), uzgojem biljaka (sadnice, drveća, loze …), stočarstvo i poljoprivreda, jednostavna građevinska djelatnost  (graditeljstvo, završni radovi, obnova, instalaterstvo …) i srodnim djelatnostima kod kojih je potrebno pratiti radne naloge.


Dodatno pojednostavite Vaš rad

Za detaljno praćenje korištenja materijala i prijema proizvoda , sustav jednostavno možete povezati s rješenjem iCenter Robno-Materijalno poslovanje, gdje knjižite stvarno upotrijebljen materijal po zaključenom radnom nalogu.

Povezivanjem s rješenjem iCenter Fakturiranje jednostavno na temelju radnih naloga pripremate ponude (predračune) ,te automatski izdajete račun za upotrijebljen materijal ili izvršene usluge.

Za potrebe Nasada povezivanjem s rješenjem iCenter Narudžbe dobavljačima i narudžbe kupaca, jednostavno možete izraditi vremenski plan sadnje.

Funkcionalnosti za jednostavnu proizvodnju

 • Radni nalozi

 

Nadgradnje osnovnih funkcionalnosti:

 • Robno-Materijalno  poslovanje
 • Fakturiranje                 
 • Narudžbe dobavljačima
 • Narudžbe kupaca