ERP iCenter otkriva financijske rezerve u trgovini

Informacijski sustav iCenter Vam pomaže otkriti financijske rezerve u procesima od nabave do prodaje, optimizira naručivanje i prati zalihe (bez viškova i manjkova), te Vas korištenjem modernih tehnologija  vodi kroz unapređenje poslovnih procesa u prodaji, te time pridonosi većoj uspješnosti Vašeg poslovanja.

Kako poboljšati proces od naručivanja do prodaje, te povećati produktivnost djelatnika?

U trgovini je bitno da djelatnici rade u unificiranom i pouzdanom  radnom okruženju, gdje su dostupni ažurni podaci iz poslovnih procesa.

ERP iCenter Vam kroz pojednostavljen i jednokratan način unosa podataka snižava troškove radnih procesa a rukovoditelji  dobivaju veću preglednost nad poslovanjem. Sustav osigurava veću produktivnost djelatnika, pristupom samo onim informacijama koje su potrebne za obavljanje njihovih poslova.

iCenter omogućuje analizu i optimizaciju svih segmenata poslovanja, od naručivanja artikala do ponude na prodajnim policama. Informacijski sustav Vam omogućuje da jednostavno rangirate  kupce i dobavljače  po različitim kriterijima.

Kako planirati »optimalne zalihe« robe?

Zbog neadekvatnog planiranja mnoge trgovine imaju problema sa troškovima zbog prevelikih ili premalih zaliha roba, koja bi se inače lako mogla naručivati po potrebi.

ERP iCenter predviđa i automatski balansira narudžbe dobavljačima sa stvarnim potrebama kupaca. Na taj način ćete u bilo kojem trenutku imati samo potrebnu količinu robe na zalihama. Informacijski sustav Vam omogućuje da u sve svoje trgovine pravovremeno dostavite optimalne količine najprodavanijih i najprofitabilnijih proizvoda.

Na taj način će Voditelji imati ključne informacije sa kojima će donositi pravovaljane odluke o:

 • Upravljanju i ostvarivanju poslovne uspješnosti, te o radnom vremenu trgovina,
 • Broju djelatnika koji su raspoloživi
 • Prodajnom asortimanu.

Da li možete jednostavno  predvidjeti poslovni uspjeh trgovine?

Odgovor je »Da, jednostavno«. Inteligentni sustavi u ERP iCentru Vam omogućuju da unaprijed simulirate maloprodajne cijene i definirate razliku u cijeni prije distribucije robe u trgovinama.

Također možete simulirati prodajne akcije i predvidjeti njihov uspjeh. Voditelji vrlo lako mogu upravljati odnosima s dobavljačima, jer će imati cjenovnu politiku popusta potpuno pod kontrolom.

Dodatne prednosti SAOP iCentra za poduzeća u trgovini:

 • Praćenje lojalnosti kupaca (Customer Loyalty Management, kartice povjerenja, poklon bonovi ...)
 • Razrađen sustav popusta i bonusa
 • Mogućnost korištenja barkodova i ručnih čitača (preuzimanje, izdavanje, inventura, gotovinska prodaja)
 • Korištenje sustava ograničenja i blokada za nadzor neplaćanja kupaca
 • Potpuna podrška za POS radna mjesta (STAR, Epson, Posiflex ...)
 • Korištenje poklon bonova (samostalno ili kao dio većih sustava)
 • Mogućnost povezivanja s dodatnim rješenjima, kao što su mobilna prodaja na terenu, servisna djelatnost, skladišni sustav, web prodaja, narudžbe preko B2B portala, itd.
 • Integracija sa web trgovinama
Prilagođena rješenja

Veleprodaja

ERP iCenter se prilagođava opsegu Vaše veleprodaje

Informacijski sustav  iCenter , s rješenjem Veleprodaja , učinkovito se prilagođava posebnostima poslovanja Veleprodaja i Distribucijskih poduzeća, bez obzira na vrstu ili opseg asortimana,  i broja poslovnih jedinica (maloprodajni lanci ili lokalne trgovine).

Sa iCentrom usklađujete sve poslovne procese u Vašoj veleprodaji i uspostavljate cjelovitu poslovnu podršku, uključujući računovodstvo, kontrolu i odlučivanje.

Ne primjećujte, upravljajte!

ERP iCenter na jednom mjestu okuplja podatke iz različitih poslovnih procesa. Zaposlenici u komercijalnom sektoru (nabavi i prodaji), skladištu ili upravi  imaju lako dostupne zajedničke podatke , a funkcionalnosti su prilagođene za svako radno mjesto.

Na primjer, prodavač na jednom mjestu pristupa svim podacima koji se odnose na stavke:

 • osnovni podaci
 • informacije o zalihama po skladišnim mjestima
 • prognoza (raspoloživost) zaliha u budućnosti,
 • prodajne / nabavne cijene i popusti te razlike u cijeni,
 • jedinice pakiranja
 • različite vrste dokumentacije (korisničke upute, ilustracije, tehničke upute ...).


Poboljšajte produktivnost i zadovoljstvo djelatnika

iCenter u najvećoj mogućoj mjeri olakšava korisnikov rad s programom , kao što uključuje i najnovija saznanja i rješenja za ergonomsko korisničko sučelje.

Pojednostavljeni  postupci  i precizan rad s podacima povećava produktivnost  i zadovoljstvo djelatnika. Pomoću ugrađenih najboljih poslovnih praksi i snažnog sustava kontrole, iCenter osigurava smanjenje  operativnih troškova i postiže najveću dobit.


Dodatne prednosti SAOP iCentra za poduzeća u trgovini

Osim gore navedenog iCenter Veleprodaja osigurava Vašemu poduzeću i  dodatne prednosti kao što su:

 • predviđanje poslovnog uspjeha preko simulacije maloprodajnih cijena
 • mogućnost integracije sa web trgovinama
 • sustav za povećanje lojalnosti i pripadnosti robnim markama
 • sustav ograničenja i blokada za nadzor neplaćanja kupaca
 • korištenje različitih tehnologija za označavanje (barkod, RFID) za praćenje zaliha u realnom vremenu
 • poboljšanje prodaje kroz ambulantnu prisutnosti na terenuFunkcionalnosti Veleprodaje

 • Fakturiranje
 • Robno - Materijalno poslovanje
 • Narudžbe Dobavljačima
 • Narudžbe Kupaca
 • Platni promet

 

Nadgradnje osnovnih funkcionalnosti:

 • Maloprodaja
 • Putni nalozi
 • Blagajničko poslovanje
 • Knjiga primljenih računa

Maloprodaja

ERP iCenter Maloprodaja povećava dobit trgovine

iCenter Maloprodaja  je jednostavan informacijski sustav , koji rukovodstvu maloprodaje daje kvalitetne informacije za poboljšanja svih segmenata poslovanja, od naručivanja artikala do upravljanja ponudom na prodajnim policama.

Bez obzira imate li maloprodajni lanac ili jednostavnu maloprodaju (link na iCenter / Jednostavna maloprodaja ),  ERP sustav  se prilagođava i omogućava Vam da u trgovinu pravovremeno dostavite optimalne količine najprodavanijih artikala, te artikala na kojima ostvarujete najveću dobit.

Upravljajte uspješnošću poslovnica

Maloprodaju vodite na jednom mjestu i cjelovito. Analizirate prodaju po artiklima i robnim markama , te upravljajte cjenovnom politikom i poslovanjem s dobavljačima. Upravljajte uspješnošću poslovnica , te odlučujte o radnom vremenu poslovnica, broju djelatnika i prodajnom asortimanu.

Ostvarite čim veću razliku u cijeni

Rješenje Maloprodaja unaprijed predviđa i automatski usklađuje narudžbe dobavljačima s potrebama kupaca, te u svakom trenutku imate optimalnu količinu robe na zalihi.

Putem inteligentnih sustava u  iCentru unaprijed simulirate maloprodajne cijene i prodajne akcije. Na taj način odlučujete unaprijed o Vašoj razlici u cijeni, prije same distribucije robe na prodajna mjesta , te predviđate uspješnost prodajnih akcija.

Dodatne prednosti SAOP iCentra za trgovinu

Osim gore navedenog iCenter Maloprodaja osigurava Vašemu poduzeću i  dodatne prednosti kao što su:

 • Osigurava sve evidencije trgovine u poslovanju sa krajnjim kupcima i pravnim osobama, te prati promet : po korisnicima kartica povjerenja, po poklon bonovima, po primkama, po izdatnicama, po inventurnim listama...
 • Ambulantna prodaja
 • Integracija s web trgovinama

Funkcionalnosti za Maloprodaju

 • Blagajničko poslovanje
 • Maloprodaja
 • Fakturiranje
 • Robno-Materijalno poslovanje
 • Narudžbe dobavljačima
 • Narudžbe kupaca
 • Platni promet

Nadgradnje osnovnih funkcionalnosti:

 • Ambulantna prodaja
 • B2B web portal za primanje narudžbi
 • Integracija s web trgovinama
 • Knjiga primljenih računa
 • Platni promet
 • Putni nalozi