Cjeloviti ERP sustav za profitabilne usluge

Uslužna poduzeća se često susreću sa tim, kako pravilno procijeniti Vaše usluge, kako bi donijele dobit, kako ubrzati postupke knjiženja, rukovanja s računima i ostalim dokumentima, kako biste poslovali s nižim troškovima,  te kako prikupiti kvalitetne informacije za donošenje odluka na razini poslovodstva. Odgovor na sva Vaša pitanja Vam daje ERP informacijski sustav iCenter.

Kako pravilno procijeniti Vaše usluge, da u konačnici donesu čim veću dobit?

Ukoliko želite da Vaše usluge budu profitabilne, morate ih troškovni ispravno procijeniti, kako bi ispunila Vaša očekivanja i kako bi zadovoljile zahtjeve kupaca.

Pametni sustavi u iCentru Vam omogućuju, da unaprijed simulirate cijene Vaših usluga i odredite svoju razliku u cijeni. Također vrlo jednostavno možete simulirati i akcijske ponude i na taj način predvidite njihov uspjeh.

Kako poboljšati poslovne postupke, da biste poslovali s nižim troškovima?

Usmjereno vođeni procesi u pozadini Vašeg poduzeća, su također izvor dodatnih financijskih rezervi. ERP sustav iCenter se prilagođava procesima u Vašem poduzeću i osigurava Vam jednostavnu administraciju, cjelovito praćenje usluga, praćenje odrađenih radnih sati zajedno sa utrošenim materijalom i ostalim troškovima.

Većina knjigovodstvenih radnji se izvede automatski. Povrh toga ERP iCenter smanjuje mogućnost pojave grešaka na mjesečnim računima, te također dobivate mogućnost automatskog obračunavanja paušala i dodatnih usluga.

Kako prikupiti kvalitetne informacije za odluke na rukovodstvenoj razini?

Sustav Vas automatski izvješćuje o informacijama, na kojim korisnicima ostvarujete dobitak a gdje se generiraju gubici. ERP poslovni program iCenter Vam sve objedinjava u izvješćima:

 • Pregled potraživanja i obveza
 • Prihodi od prodaje
 • Pregled troškova po nositeljima i mjestima troška
 • Pregled uspješnosti poslovanja u odnosu na protekla razdoblja
 • Pregled zaliha

 Funkcionalnosti za uslužnu djelatnost

 • Fakturiranje usluga
 • Glavna knjiga  s poreznom knjigom, platnim prometom i obračunom kamata
 • Osnovna sredstva i sitni inventar
 • Obračun plaća djelatnika
 • Knjiga primljenih računa
 • Platni promet


Nadgradnje osnovnih funkcionalnosti:

 • Putni nalozi