Informacijski sustav iCenter po mjeri Vaše uloge u organizaciji

ERP sustav iCenter se temelji na dugogodišnjim iskustvima, koje su naši stručnjaci , iz poduzeća SAOP, stekli temeljem suradnje sa korisnicima iz Vaših područja.

Informacijski sustav je jednostavan za korištenje, te se prilagođava Vašem stručnom predznanju, Vas ne opterećuje s nepotrebnim informacijama, te Vam omogućuje korištenje vrlo modernih oruđa sa kojima vrlo jednostavno, u svakodnevnom radu , postajete brži i efikasniji.

Vodstvo i vlasnici

ERP sustav iCenter omogućuje vodstvu i vlasnicima direktan dostup do ključnih poslovnih informacija bez posebnih računalnih znanja, a po želji možete na svoju e-mail adresu primati informacije o poslovnim rezultatima, dužnicima, o službenoj prisutnosti vaših djelatnika pa i računa primljenih za likvidaciju.

Kada se odlučujete o novim investicijama ili poboljšavanju Vaših ustaljenih poslovnih procesa, jednostavno i bez pomoći vaših djelatnika saznajte koliko sredstava imate na raspolaganju i koliko ih još očekujete u narednim razdobljima. Povrh toga iCenter Vam , u velikoj mjeri, sam predlaže poboljšanja i cjenovno najisplativija rješenja. Na taj način jednostavno ovladavate troškovima, planirate prihode te odgovorno upravljate tijekom novca.

Financijsko računovodstvo

Računovodstveni program iCenter Vam , na primarnoj osnovi, omogućuje da su Vaše poslovne knjige i zaključni obračuni uvijek 100% usklađeni s zakonom te međunarodnim računovodstvenim standardima. Knjigovodstveni procesi su maksimalno pojednostavljeni i sadrže mnoge automatizme, s kojima obavljate veliki dio ručnih unosa. Specifične funkcionalnosti sadržane u računovodstvenom programu usko su povezane jedne s drugima , te sa drugim područjima poslovanja, od proizvodnje i trgovine do kadrovske evidencije. S jednim unosom, svi podaci se prenose na odgovarajuće segmente poslovanja, te jednom operacijom, sve relevantne podatke imate proknjižene automatski (osnovna sredstva, sitni inventar, primljeni računi ...).

Informacijski sustav iCenter sa svojim funkcionalnostima za računovodstvo Vam omogućuje uspješno obavljanje ključnih poslova upravljanja, brzu izradu mjesečnih, polugodišnjih i godišnjih bilanci, obračuna s izvješćima sa vanjskim institucijama direktno ili putem weba te na kraju, iCenter Vam omogućuje poslovanje sa nižim troškovima i ostvarivanje maksimalne dobiti . Informacijski sustav za računovodstvo

 

Administracija i HR

Informacijski sustav iCenter se brine, da su tajništvo i uprava 100% usklađeni s računovodstvom, što znači, da  bez računovodstvenog predznanja direktno iz računovodstva prikupljate one informacije, koje su Vam dnevno potrebne za Vaš rad. Izuzetno pojednostavljen način korištenja programa Vam omogućuje, da u ime računovodstva obavljate mnoge zadaće, koje do sada bez računovodstva niste mogli niti zamisliti (obračun putnih naloga, knjiženje primljenih računa i primljene pošte, vođenje primitaka i izdataka u gotovini).

S specijaliziranim modulom za kadrovsku evidenciju možete sami ažurirati osobne mape djelatnika, brzo pripremate i ispisujete ugovore o radu, odluke o rasporedu korištenja godišnjih odmora,  skupljate molbe za raspisane natječaje za nova radna mjesta, Ujedno Vas, povrh toga,  ERP sustav automatski upozorava na bitne događaje kao što su obvezni liječnički pregledi djelatnika koje ste obvezni poduzimati po zakonu o radu i sl.

Operativa

ERP sustav  iCenter nudi djelatnicima u organizaciji jedinstveno radno okruženje, gdje na izbor imate izvješća i tekuće informacije iz onih poslovnih procesa koji su bitni za povećanje produktivnosti Vaših svakodnevnih radnih zaduženja.

Korisničko sučelje je ciljano prilagođeno Vašoj ulozi u organizaciji, što znači da je ERP rješenje vrlo jednostavno, te Vas ne opterećuje sa ekranima i unosima koji nisu dio Vaših dnevnih radnih zaduženja. To vam omogućuje da slobodno i učinkovito ispunite sve svoje svakodnevne službene zadaće.