Uvjeti korištenja

Napomena vezana za dokumente, koji su dostupni na ovoj internetskoj stranici

Dozvola za korištenje dokumenata i materijala sa ove internet stranice je zaštićena s (1) dolje navedenim autorskim pravima i odnose se na sve dokumente i kopije koje su napravljene ili umnožene na ovoj internetskoj stranici (»dokumenti«), (2) korištenje dokumenata je za informiranje, osobnu upotrebu i za nekomercijalne svrhe, dokumenti neće biti stavljeni na bilo koju mrežu i (3) dokumenti neće biti mijenjani i prilagođavani. Korištenje dokumenata u druge svrhe je izričito zabranjeno Zakonom i SAOP d.o.o. može sudski goniti svako kršenje tog prava.

Ovim obavještenjem se napominje, da je svaki proizvod, postupak ili metoda opisana u dokumentima intelektualna svojina čija prava zadržavaju SAOP doo i njegovi partneri.

Bez jamstva
SAOP d.o.o ne daje jamstva o točnosti informacija koje ti dokumenti sadrže. Svi dokumenti, informacije i materijali su na raspolaganju bez ikakvog jamstva kao i bez ugovornih i pravih jamstava. Dokumenti i / ili informacije i materijali mogu sadržavati tehničke nepravilnosti ili tiskarske greške. Izmjene informacija su periodične, te izmjene su izvedene bez bilo kakvog prethodnog upozorenja.

Ograničenje odgovornosti
SAOP d.o.o. neće ni u kojem slučaju biti odgovoran za bilo kakve izravne, indirektnene, slučajne ekonomske i druge gubitke koji proizlaze iz korištenja ili zlouporabe informacija i materijala u ovoj publikaciji, čak i ako je postojala mogućnost za takve gubitke.

Linkovi od strane trećih osoba
Nijedna povezana stranica (link) na ovoj internetskoj stranici nije pod kontrolom SAOP d.o.o., tako SAOP d.o.o. nije odgovoran za sadržaj povezanih stranica, niti linkova i promjena koje se nalaze na tim internet stranicama.

SAOP d.o.o. pruža samo mogućnost dolaska do tih stranica i te stranice na sadrže nikakva odobrenja od strane SAOP d.o.o.

Autorska prava
Autorska prava (c) 2001,2002, 2003, 2004,2005, 2006, 2007,2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 SAOP doo .
Zadržana su sva prava koja nisu ovdje iskazana.


Robne marke
Sve ostale robne marke, trgovačka imena ili imena poduzeća koja su navedena mogu biti robne marke ili registrirani žigovi njihovih vlasnika.

Za sve dodatne informacije obratite se na:

SAOP doo
Puževa 13
10 020 Zagreb
e-mail : info@saop.hr
Telefon: +385 1 5559 773