Besplatan program za
fakturiranje. Stvarno!

Brzo evidentirajte kupce, svoju robu i usluge,
jednostavno ispostavljajte fakture i šaljite ih
kupcima, pratite analize prodaje, koristite
program sa računala, tableta ili telefona.
Preuzmite besplatan program Više informacija

Jednostavan za upotrebu i efikasan

Internet računovodstveni program Minimax automatski knjiži sve dokumente i obračune i na taj način osigurava potpunu podršku poslovanju i računovodstvu. Uštedite vrijeme, pojednostavite svoje poslovanje i budite uvijek usklađeni sa zakonodavstvom.
O Minimax-u

Usklađeno poslovanje između tvrtke
i računovođe

Program omogućava istovremeni rad na istim podacima i dokumentima na različitim lokacijama. Na taj način tvrtka i računovodstvo imaju uvijek na raspolaganju ažurne podatke.
Pogledaj više

Zašto je Minimax tako jednostavan?

Neke poslove Minimax radi „sam od sebe“.
Diana Medved, Knjigovodstveni servis ProFortis