MENU Zatvoriti

Obračun drugog dohotka

Omogućuje obračun drugog dohotka, autorskih honorara, stipendija i nagrada, s obračunom doprinosa ili bez, te pruža mogućnost uzimanja u obzir je li primatelj drugog dohotka ujedno i obveznik PDV-a.

Mogućnost ispisa potvrde o drugom dohotku.

Osnovne funkcije

 • Obračun plaće, regresa, materijalnih troškova i ostalih osobnih primitaka
 • Obračun davanja u slučajevima obračuna plaće ili regresa u dva ili više dijelova, obračun poreza na dohodak na plaću
 • Obračuni za prethodna razdoblja
 • Obračun premija dobrovoljnog mirovinskog osiguranja (III. stup)
 • Obračun primitaka u naravi i materijalnih troškova iznad propisanih iznosa
 • Obračun ostalih primanja iz radnog odnosa
 • Obračun plaće izaslanih djelatnika
 • Obračun plaće djelatnicima zaposlenima kod poslodavca iz EU
 • Jednostavne postavke za izračun pojedinačnih isplata i formule za izračun svih elemenata naplate od sati do iznosa
 • Prijenos obračunskih podataka u glavnu knjigu s mogućnošću podjele troškova plaća prema odabranim ključevima
 • Izravna povezanost s platnim prometom
 • Brza priprema obračunskih podataka "iz uzorka"
 • Kopiranje obračunskih podataka iz prethodnih obračuna
 • Uvoz obračunskih podataka iz modula za registraciju prisutnosti, tekstualnih datoteka, Excel tablica...
 • Mogućnost pohranjivanja svih obračunskih dokumenata u e-formi za cijeli obračun i po djelatniku
 • Mogućnost slanja obračunskih lista putem e-maila
 • Mogućnost ispisa obračunskih lista na stranom jeziku
 • Dodavanje loga na obračunski list
 • Mogućnost kreiranja ispisa
 • Analiza obračunskih podataka korištenjem pivot tablica
 • Mogućnost kreiranja analiza na stranom jeziku (dodatna funkcionalnost)
 • Vođenje evidencije o korištenju godišnjeg odmora, drugih izostanaka, viška i manjka sati
 • Priprema odluka o godišnjim odmorima (dodatna funkcionalnost)
 • Ručna evidencija prisutnosti (dodatna funkcionalnost)
 • Povezivanje sa Saop evidencijom prisutnosti (dodatna funkcionalnost, instalirana zajedno s evidencijom prisutnosti)

Izvještaji

 • Obračunski list
 • Zbrojni pregledi po djelatnicima
 • Obračunani krediti
 • Obračun članarine sindikata
 • Obračunska lista s prikazanim mjestom troška, po organizacijskim jedinicama
 • Zbrojni pregledi po analitikama
 • Rekapitulacija obračuna (mogućnost ispisa na stranom jeziku)
 • Obrasci ID, IP, DNR, Potvrda o isplaćenom drugom dohotku
 • Statistički obrazac RAD-1, statistički obrazac RAD-1G
 • Potvrda o dohotku od nesamostalnog rada za djelatnika
 • Rekapitulacija obračuna (mogućnost ispisa na stranom jeziku)
 •  

Šifrarnici

 • Šifrarnici djelatnika
 • Davatelji kredita
 • Doprinosi i obustave (doprinosi iz i na plaće, primatelji sindikalnih članarina, prirez)
 • Sustav obračuna (formule, godišnje osnovice, osnovice djelatnika, obračunske osnovice, postoci za radni staž)
 • Ostali šifrarnici (radna mjesta, platni razredi, rasporedi, vrste odsutnosti, vrste događaja)

Povezane funkcionalnosti

Obračun plaća

Omogućuje obračun plaća, regresa, materijalnih troškova i drugih osobnih primanja iz radnog odnosa u poduzećima i za privatne osobe. Omogućuje povezivanje sa sustavima za evidenciju radnog vremena i uvoz računovodstvenih podataka iz vanjskih izvora.

Saop je rješenje tvrtke Seyfor