Računajte na pouzdanu pomoć i podršku

U SAOP-u je na dnevnoj razini, za podršku korisnicima, zaduženo više od 40 stalno zaposlenih stručnjaka i približno toliko vanjskih djelatnika i suradnika. Ugovor o osnovnom održavanju uključuje većinu oblika pomoći. 

U ERP iCenter ugrađene su upute za rad s programom koje su, obzirom na tematiku za koju u datom trenutku trebate pomoć, dostupne na svim prozorima programa. Osim toga, možete ih pronaći i na našoj stranici.

Upute za Saop korisnički portal

Putem korisničkog portala stranke korisnici mogu poslati zahtjev za pomoć, preuzimati nove verzije programa. 

Upute za korisnički portal
 

Help centar s uputama za korištenje programa iCenter

Upute za korištenje

Prelazak na euro u iCenter programu

Aktivno pratimo sve zakonske promjene, pa i one vezane za euro, te im se kontinuirano prilagođavamo. Saznajte više o tome što je potrebno učiniti kako bi se vaše korištenje programa uz novu službenu valutu nastavilo bez problema.

Upute za pojedine module su dostupne putem linka: Prelazak na eur | iCenter Pomoć (saop.hr)

Upute za rad

U ERP iCenter već su ugrađene upute za rad s programom, koje su dostupne na svim prozorima programa, obzirom na tematiku za koju u datom trenutku trebate pomoć.


Upute za rad

Osobni portal

Korisniku iCentera dodjeljujemo pristup do osobnog portala, gdje se nalaze najnovije verzije programa. Na osobnom portalu Korisnik može komunicirati s dežurnim savjetnicima koji mu online ili telefonskim putem pružaju brzu pomoć. 


Osobni portal

Pomoć na daljinu

Klikom na link u nastavku, prema potrebi možete dozvoliti savjetniku SAOP-a pristup do Vašeg računala, kako bi Vam u najkraćem mogućem roku pružio odgovarajuću pomoć. 


Pomoć na daljinu

Stručni seminari

Stručni seminari na video prezentacijama dostupni su u svakom trenutku.

Stručni seminari