Osobni portal

Korisniku iCentera dodjeljujemo pristup do osobnog portala, gdje se nalaze najnovije verzije programa. Na osobnom portalu Korisnik može komunicirati s dežurnim savjetnicima koji mu online ili telefonskim putem pružaju brzu pomoć.

Ulazak u osobni portal