Upute za rad

U ERP iCenter već su ugrađene upute za rad s programom, koje su dostupne na svim prozorima programa, obzirom na tematiku za koju u datom trenutku trebate pomoć. Uputama se može jednostavno pristupiti pritiskom na tipku F1.

Upute za Knjigovodstvo i Obračun plaće su dostupne na slijedećoj poveznici:

http://help.icenter.si/hr

Upute za Saop korisnički portal

Putem korisničkog portala stranke korisnici mogu poslati zahtjev za pomoć, preuzimati nove verzije programa.

Upute za korisnički portal