Informacijski sustav za optimalno poslovanje poduzeća

ERP iCenter za poduzeća pomaže Vam pronaći financijske rezerve u poslovanju te Vas korištenjem modernih tehnologija vodi kroz unapređenje poslovnih procesa. Samim tim pridonosi većoj uspješnosti poslovanja.

Informacijski sustav iCenter vodi računa da Uprava ima na raspolaganju sve ključne informacije za obavljanje poslovanja poduzeća. Sve ključne poslovne informacije, možete i bez poznavanja sustava, automatski primati putem elektroničke pošte i time imati na uvidu:

 • Pregled potraživanja i obveza
 • Stanje na žiro računu
 • Prihode od prodaje
 • Pregled troškova po nositeljima i mjestima troška
 • Pregled uspješnosti poslovanja u odnosu na protekla razdoblja
 • Pregled zaliha

 

ERP sustav iCenter prilagođava se Vašoj djelatnosti

Trgovina

Informacijski sustav iCenter pomaže Vam otkriti financijske rezerve u procesima od nabave do prodaje, optimizira naručivanje i prati zalihe (bez viškova i manjkova) te Vas korištenjem modernih tehnologija vodi kroz unapređenje poslovnih procesa u prodaji. Samim tim uvelike pridonosi uspješnosti Vašeg poslovanja.

Kako poboljšati proces od naručivanja do prodaje te povećati produktivnost djelatnika?

U trgovini je bitno da djelatnici rade u unificiranom i pouzdanom radnom okruženju, gdje su dostupni ažurni podaci iz poslovnih procesa.

ERP iCenter kroz pojednostavljen i jednokratan način unosa podataka, snižava Vam troškove radnih procesa, dok rukovoditelji istovremeno dobivaju bolju preglednost poslovanja. Sustav osigurava veću produktivnost djelatnika, pristupom samo onim informacijama koje su potrebne za obavljanje zadataka koji im stoje u opisu posla. 

iCenter omogućuje analizu i optimizaciju svih segmenata poslovanja, od naručivanja artikala do ponude na prodajnim policama. Informacijski sustav omogućuje Vam da jednostavno rangirate kupce i dobavljače po različitim kriterijima.

Kako planirati »optimalne zalihe« robe?

Zbog neadekvatnog planiranja mnoge trgovine imaju problema s troškovima, zbog prevelikih ili premalih zaliha roba, koja bi se inače lako mogla naručivati prema potrebi.

ERP iCenter predviđa i automatski balansira narudžbe dobavljačima sa stvarnim potrebama kupaca. Na taj način ćete u bilo kojem trenutku imati samo potrebnu količinu robe na zalihama. Informacijski sustav omogućuje Vam da u sve svoje trgovine pravovremeno dostavite optimalne količine najprodavanijih i najprofitabilnijih proizvoda.

Na taj način Voditelji će imati ključne informacije s kojima će donositi pravovaljane odluke o:

 • Upravljanju i ostvarivanju poslovne uspješnosti te o radnom vremenu trgovina
 • Broju djelatnika koji su raspoloživi
 • Prodajnom asortimanu

Možete li jednostavno predvidjeti poslovni uspjeh trgovine?

Odgovor je »Da«. Inteligentni sustavi u ERP iCenteru omogućuju Vam da unaprijed simulirate maloprodajne cijene i definirate razliku u cijeni, prije distribucije robe u trgovine.

Također možete simulirati prodajne akcije i predvidjeti njihov uspjeh. Voditelji vrlo lako mogu upravljati odnosima s dobavljačima, jer će cjenovnu politiku popusta imati pod potpunom kontrolom.

Dodatne prednosti SAOP iCentera za poduzeća u trgovini:

 • Praćenje lojalnosti kupaca (Customer Loyalty Management, kartice povjerenja, poklon bonovi ...)
 • Razrađen sustav popusta i bonusa
 • Mogućnost korištenja barkodova i ručnih čitača (preuzimanje, izdavanje, inventura, gotovinska prodaja)
 • Korištenje sustava ograničenja i blokada za nadzor neplaćanja kupaca
 • Potpuna podrška za POS radna mjesta (STAR, Epson, Posiflex ...)
 • Korištenje poklon bonova (samostalno ili kao dio većih sustava)
 • Mogućnost povezivanja s dodatnim rješenjima, kao što su mobilna prodaja na terenu, servisna djelatnost, skladišni sustav, web prodaja, narudžbe preko B2B portala, itd.
 • Integracija s web trgovinama
Prilagođena rješenja

Veleprodaja
Maloprodaja

Proizvodnja

Informacijski sustav iCenter temelji se na dugogodišnjim iskustvima poslovanja s poduzećima sa Serijskom, Jednostavnom i Proizvodnjom po narudžbi.

ERP iCenter pronalazi financijske rezerve u Vašim poslovnim procesima i priprema odgovore na vrlo bitna rukovodeća pitanja, kao na primjer:

 • Kako poboljšati proces od nabave do proizvodnje i prodaje s postojećim ili manjim brojem djelatnika, u odjelima nabave, planiranja i kontrole proizvodnje?
 • Kako planirati zalihu materijala i proizvoda bez nepotrebnog pretrpavanja zaliha, a da pri tom materijala i sirovina ne uzmanjka?
 • Kako pratiti likvidnost poduzeća i kako uspješno voditi naplatu dužnih stranaka?

Vođenje proizvodnje moguće je jednostavno razdijeliti na više faza. iCenter omogućuje povezivanje faza kao što su praćenje dijelova proizvoda, koordinacija sa kooperantima, planiranje rada djelatnika (kalendari) i sl.

Poboljšajte svakodnevne procese

Informacijski sustav iCenter povezuje sve faze Vaše proizvodnje u jedinstvenu radnu okolinu, u kojoj imate na izbor sve tekuće i ažurne informacije iz poslovnih procesa, a koje su Vam potrebne za koordinaciju s dobavljačima, kooperantima, kupcima i na kraju, s djelatnicima Vaše tvrtke.

Zaposleni u proizvodnji istovremeno imaju pristup ažurnim informacijama koje su prilagođene zahtjevima njihovog posla, a pri tom nisu opterećeni dodatnim i nepotrebnim unosima podataka.

Dokazano je da se jednokratnim unosom podataka učinkovitije provode dnevne aktivnosti, produktivnost zaposlenika se povećava, a cijena poslovnih procesa u proizvodnji se snižava. 

Optimizirajte zalihe

Uslijed neodgovarajućeg planiranja većina proizvodnih poduzeća ima probleme s poštivanjem rokova isporuke ili pak s prevelikim vezivanjem kapitala u zalihe materijala i gotovih proizvoda, koje bi mogli naručivati prema stvarnim potrebama.

Velika prednost iCentera leži u njegovoj mogućnosti da optimizira narudžbe dobavljačima i narudžbe u proizvodnji s potrebama kupaca. Na taj način ćete, u bilo kojem trenutku, imati na zalihama samo potrebnu količinu robe, poluproizvoda i gotovih proizvoda.

Pratite novčane tijekove

Za provođenje odgovornih odluka, rukovoditelji moraju imati pristup svim informacijama i to u svakom trenutku (odmah). SAOP iCenter na jednom mjestu omogućava Vam prikaz:

 • 15 najvećih dugovanja, odnosno obveza
 • Prihode od prodaje
 • Likvidnost i dobit u usporedbi s poslovanjem u prethodnim razdobljima itd. 

Povrh toga, dobivate informacije o dužnicima te uz pomoć iCentera također možete pratiti postupak naplate:

 • sustav Vas izvještava o dospijeću računa;
 • putem e-pošte primate popis dužnika;
 • korisnike pozivate sami ili im program pošalje poruku (SMS ili e-pošta);
 • program Vas izvještava je li stranka platila svoju obvezu.

Povećajte dobit i zadovoljstvo kupaca

Proizvodnu djelatnost možete poduprijeti i sa sustavom SAOP iCenter za vođenje održavanja. Tako možete povećati raspoloživost strojeva i naprava, smanjiti otpad, skratiti prekide proizvodnje te dodatno sniziti troškove poslovanja. Ponudite kvalitetne postprodajne usluge na području reklamacija te jamstvenog i izvanjamstvenog održavanja i popravaka.

Funkcionalnosti za Proizvodnju

 • Robno - materijalno poslovanje
 • Narudžbe dobavljačima
 • Narudžbe kupaca
 • Fakturiranje                 
 • Složena proizvodnja
 • Planiranje potreba za materijalima (MRP) 
 • Radni nalozi


Nadogradnje osnovnih funkcionalnosti:

 • Platni promet
 • Maloprodaja
 • Putni nalozi
 • Blagajničko poslovanje
 • Knjiga primljenih računa


Serijska proizvodnja
Jednostavna proizvodnja (Radni nalozi)

Uslužna djelatnost

Uslužna poduzeća često se susreću s tim kako pravilno procijeniti Vaše usluge, ostvariti dobit, ubrzati postupke knjiženja, rukovati s računima i ostalim dokumentima, kako poslovati s nižim troškovima te kako prikupiti kvalitetne informacije za donošenje odluka na razini poslovodstva. Odgovor na sva Vaša pitanja daje ERP informacijski sustav iCenter.

Kako pravilno procijeniti vlastite usluge, kako bi Vam u konačnici donijele čim veću dobit?

Ukoliko želite da Vaše usluge budu profitabilne, da ispune Vaša očekivanja, ali i zahtjeve kupaca, nužna je ispravna troškovna procjena istih.

Pametni sustavi u iCenteru omogućuju Vam da unaprijed simulirate cijene Vaših usluga i odredite razliku u cijeni. Također, vrlo jednostavno možete simulirati i akcijske ponude te na taj način predvidjeti njihov uspjeh.

Kako unaprijediti poslovne postupke da biste poslovali s nižim troškovima?

Vođeni procesi u pozadini Vašeg poduzeća, također su izvor dodatnih financijskih rezervi. ERP sustav iCenter prilagođava se procesima u Vašem poduzeću i osigurava Vam jednostavnu administraciju, cjelovito praćenje usluga, praćenje odrađenih radnih sati, zajedno s utrošenim materijalom i ostalim troškovima.

Većina knjigovodstvenih radnji izvodi se automatski. ERP iCenter smanjuje mogućnost pojave pogreški na mjesečnim računima, a povrh svega, dobivate mogućnost automatskog obračunavanja paušala i dodatnih usluga.

Kako prikupiti kvalitetne informacije za odluke na rukovodstvenoj razini?

Sustav Vas automatski izvještava o informacijama na kojim korisnicima ostvarujete dobitak, a na kojima se pak generiraju gubici. ERP poslovni program iCenter sve informacije objedinjuje u izvješćima:

 • Pregled potraživanja i obveza
 • Prihodi od prodaje
 • Pregled troškova po nositeljima i mjestima troška
 • Pregled uspješnosti poslovanja u odnosu na protekla razdoblja
 • Pregled zaliha

 Funkcionalnosti za uslužnu djelatnost

 • Fakturiranje usluga
 • Glavna knjiga s poreznom knjigom, platnim prometom i obračunom kamata
 • Osnovna sredstva i sitni inventar
 • Obračun plaća djelatnika
 • Knjiga primljenih računa
 • Platni promet


Nadogradnje osnovnih funkcionalnosti:

 • Putni nalozi

Servisna djelatnost

Informacijski sustav iCenter Servisna djelatnost primjer je za poduzeća kojima je servis uređaja primarna ili dodatna djelatnost te se bave i postprodajnim aktivnostima, odnosno brigom za artikle.

Sustav Vam omogućava konkurentno vođenje servisnih naloga za popravak i servisiranje prodanih uređaja (mobiteli, hladnjaci, automobili…).

Pratite i upravljajte servisiranjem uređaja

Informacijski sustav omogućava Vam potpuni pregled povijesti popravaka uređaja ili artikala, u jamstvenom i vanjamstvenom roku, troškova servisa te potrošnje rezervnih dijelova, materijala i rada.

Obzirom na to da djelatnici, uključujući i voditelja servisa, mogu putem sustava pratiti radne naloge i narudžbe za utrošeni materijal, imaju potpuni uvid u aktualne podatke za cjelovito praćenje održavanja i servisnog rada, zaključno s utrošenim materijalom, odrađenim satima i ostalim troškovima.

Ostvarite veći pregled nad uređajima te brzo dođite do informacija:

 • Što se uređajima dogodilo i koliko ih je zamijenjeno u jamstvenom roku?
 • Koji vremenski period su proveli na servisu?
 • Što je popravljeno i koliko su iznosili troškovi popravka?

Planirajte rad djelatnika i rentabilnost popravaka uređaja

Sustav omogućuje i planiranje ljudskih i tehničkih resursa te izvještavanje korisnika o statusu popravaka, putem e-pošte i SMS poruka, s namjenom optimizacije troškova poslovanja.

Djelatnici servisa i oni koji rade na održavanju uređaja dobivaju mogućnost troškovne analize popravka uređaja, čime ocjenjuju rentabilnost popravaka pojedinih uređaja. Na taj način lakše će donijeti odluku je li isplativije popravljati ili pak korisniku u zamjenu dati potpuno novi uređaj.

Kada je riječ o redovitom servisiranju aparata, vrlo jednostavno možete planirati rad djelatnika, bez obzira na slobodno vrijeme kojim raspolažu, jer informacijski sustav sam po sebi sugerira najučinkovitije i najisplativije rješenje.

Glavne prednosti informacijskog sustava za servisno poduzeće:

 • Jednostavna priprema servisnih naloga i vođenje evidencije servisiranih uređaja pod jamstvom (uređaji koji više nisu pod jamstvom automatski se naplaćuju)
 • Poslani servisni nalozi, otpremnice i računi automatski se spremaju, a iste dokumente također možete i ispisati
 • Vrlo brza priprema računa i otpremnica za utrošeni materijal  

Funkcionalnosti za servisnu djelatnost

 • Specijalizirano rješenje Servisna djelatnost
 • Robno - materijalno poslovanje
 • Narudžbe dobavljačima
 • Narudžbe kupaca
 • Fakturiranje

Financijsko knjigovodstvo

Informacijski sustav iCenter sa svojim funkcionalnostima za računovodstvo omogućuje Vam da uspješno obavljate ključne poslove upravljanja – poslovanje s nižim troškovima i ostvarenjem dobiti.

iCenter računovodstveni program s povjerenjem koristi više tisuća poduzeća i ustanova, što znači da, zajedno s našim iskustvom, dobivate i jamstvo da su Vaše poslovne knjige i izrada završnih računa, uvijek usklađeni s zakonodavstvom i međunarodnim računovodstvenim standardima.

Računovodstveni procesi koje Vam računovodstveni program omogućuje, iznimno su pojednostavljeni i sadrže mnoge automatizirane procese za rješavanje velikog dijela ručnih unosa i obrada.

Specifične funkcionalnosti sadržane u računovodstvenom programu, usko su povezane jedne s drugima te s drugim područjima poslovanja, od proizvodnje i trgovine, do kadrovske evidencije. Jednim unosom svi podaci prenose se na odgovarajuće segmente poslovanja, a jednom operacijom svi relevantni podaci automatski će biti proknjiženi (osnovna sredstva, sitni inventar, primljeni računi, plaće...).

Prednosti SAOP iCentera za računovodstvo

 • Brza izrada polugodišnjih i godišnjih bilanci, izvješća poslovnog uspjeha te mjesečnih obračuna za izvještavanje vanjskih institucija
 • Elektronička izmjena podataka s Poreznom upravom i drugim državnim institucijama
 • Prilagodljiva poslovna izvješća i analize za odlučivanje na operativnoj i rukovodstvenoj razini
 • Nadogradnje standardnih funkcionalnosti s web rješenjima za ubrzanje unosa obračunskih podataka
 • Brza priprema ispisa za banke, zaposlenike, poslovne partnere te sudske i upravne postupke
 • Mogućnost kopiranja ponavljajućih računa, čime se smanjuje vrijeme unosa podataka

Funkcionalnosti za računovodstveni servis

Jednostavno knjigovodstvo

 • Dvojno knjigovodstvo s poreznom knjigom (PDV), platnim prometom i obračunom kamata
 • Knjiga primljenih računa      
 • Osnovna sredstva i sitni inventar
 • Obračun plaća djelatnika s obračunom dohotka
 • Fakturiranje                 
 • Blagajničko poslovanje
 • Elektronsko potvrđivanje primljenih računa

 

Nadogradnje osnovnih funkcionalnosti:

 • Obračun putnih naloga
 • Kadrovska evidencija

Računovodstveni servis

Računovodstvenom programu iCenter dalo je povjerenje više od tisuću organizacija i više od 400 računovodstvenih servisa, što znači da zajedno s našim iskustvom dobivate i jamstvo da su Vaše poslovne knjige i izrada završnih računa uvijek usklađeni s zakonodavstvom i međunarodnim računovodstvenim standardima.

Mnoge rutinske zadaće znatno oduzimaju dragocijeno vrijeme i ujedno smanjuju kvalitetu obavljenih poslovnih zadaća. Svi računovodstveni procesi što Vam iCenter nudi, iznimno su pojednostavljeni i sadrže mnoge automatizirane procese za rješavanje velikog dijela ručnih unosa i obrada, čime Vam omogućuju da ušteđeno vrijeme posvetite kontroli i savjetovanju.

Specifične funkcionalnosti sadržane u računovodstvenom programu, usko su povezane jedne s drugima te s drugim područjima poslovanja, od proizvodnje i trgovine, do kadrovske evidencije. Jednim unosom svi podaci prenose se na odgovarajuće segmente poslovanja, a jednom operacijom svi relevantni podaci automatski će biti proknjiženi (osnovna sredstva, sitni inventar, primljeni računi, plaće...).


Prilagođeno rješenje za računovodstveni servis

Uštedite makar 1 radni dan mjesečno

Računovodstveni servisi obično vode vrlo nepraktičan obračun usluga u Excelu. Stoga smo, u suradnji s računovodstvenim servisima, razvili prilagođenu funkcionalnost koja smanjuje troškove usluga za 30% te Vam omogućuje :

 • Bitno brže fakturiranje (uštedite makar 1 radni dan mjesečno)
 • Automatsko knjiženje izdanih računa za Vaše usluge u ulazne račune stranke

 

Prednosti SAOP iCentera za računovodstvo

 • Brza izrada polugodišnjih i godišnjih bilanci, izvješća poslovnog uspjeha te mjesečnih obračuna za izvještavanje vanjskih institucija
 • Elektronička izmjena podataka s Poreznom upravom i drugim državnim institucijama
 • Prilagodljiva poslovna izvješća i analize za odlučivanje na operativnoj i rukovodstvenoj razini
 • Nadogradnje standardnih funkcionalnosti s web rješenjima za ubrzanje unosa obračunskih podataka
 • Brza priprema ispisa za banke, zaposlenike, poslovne partnere te sudske i upravne postupke
 • Mogućnost kopiranja ponavljajućih računa, čime se smanjuje vrijeme unosa podataka

 

Funkcionalnosti za računovodstveni servis

 • Dvojno knjigovodstvo s poreznom knjigom (PDV), platnim prometom i obračunom kamata
 • Knjiga primljenih računa      
 • Osnovna sredstva i sitni inventar
 • Obračun plaća djelatnika s obračunom dohotka
 • Fakturiranje                 
 • Blagajničko poslovanje
 • Elektronsko potvrđivanje primljenih računa

 

Nadogradnje osnovnih funkcionalnosti:

 • Obračun putnih naloga
 • Kadrovska evidencija