Kredibilan informacijski sustav za financijsko knjigovodstvo

Informacijski sustav iCenter sa svojim funkcionalnostima za računovodstvo omogućuje Vam da uspješno obavljate ključne poslove upravljanja – poslovanje s nižim troškovima i ostvarenjem dobiti.

iCenter računovodstveni program s povjerenjem koristi više tisuća poduzeća i ustanova, što znači da, zajedno s našim iskustvom, dobivate i jamstvo da su Vaše poslovne knjige i izrada završnih računa, uvijek usklađeni s zakonodavstvom i međunarodnim računovodstvenim standardima.

Računovodstveni procesi koje Vam računovodstveni program omogućuje, iznimno su pojednostavljeni i sadrže mnoge automatizirane procese za rješavanje velikog dijela ručnih unosa i obrada.

Specifične funkcionalnosti sadržane u računovodstvenom programu, usko su povezane jedne s drugima te s drugim područjima poslovanja, od proizvodnje i trgovine, do kadrovske evidencije. Jednim unosom svi podaci prenose se na odgovarajuće segmente poslovanja, a jednom operacijom svi relevantni podaci automatski će biti proknjiženi (osnovna sredstva, sitni inventar, primljeni računi, plaće...).

Prednosti SAOP iCentera za računovodstvo

 • Brza izrada polugodišnjih i godišnjih bilanci, izvješća poslovnog uspjeha te mjesečnih obračuna za izvještavanje vanjskih institucija
 • Elektronička izmjena podataka s Poreznom upravom i drugim državnim institucijama
 • Prilagodljiva poslovna izvješća i analize za odlučivanje na operativnoj i rukovodstvenoj razini
 • Nadogradnje standardnih funkcionalnosti s web rješenjima za ubrzanje unosa obračunskih podataka
 • Brza priprema ispisa za banke, zaposlenike, poslovne partnere te sudske i upravne postupke
 • Mogućnost kopiranja ponavljajućih računa, čime se smanjuje vrijeme unosa podataka

Funkcionalnosti za računovodstveni servis

Jednostavno knjigovodstvo

 • Dvojno knjigovodstvo s poreznom knjigom (PDV), platnim prometom i obračunom kamata
 • Knjiga primljenih računa      
 • Osnovna sredstva i sitni inventar
 • Obračun plaća djelatnika s obračunom dohotka
 • Fakturiranje                 
 • Blagajničko poslovanje
 • Elektronsko potvrđivanje primljenih računa

 

Nadogradnje osnovnih funkcionalnosti:

 • Obračun putnih naloga
 • Kadrovska evidencija