Izvori financijskih rezervi u Vašoj proizvodnji

Informacijski sustav iCenter temelji se na dugogodišnjim iskustvima poslovanja s poduzećima sa Serijskom, Jednostavnom i Proizvodnjom po narudžbi.

ERP iCenter pronalazi financijske rezerve u Vašim poslovnim procesima i priprema odgovore na vrlo bitna rukovodeća pitanja, kao na primjer:

 • Kako poboljšati proces od nabave do proizvodnje i prodaje s postojećim ili manjim brojem djelatnika, u odjelima nabave, planiranja i kontrole proizvodnje?
 • Kako planirati zalihu materijala i proizvoda bez nepotrebnog pretrpavanja zaliha, a da pri tom materijala i sirovina ne uzmanjka?
 • Kako pratiti likvidnost poduzeća i kako uspješno voditi naplatu dužnih stranaka?

Vođenje proizvodnje moguće je jednostavno razdijeliti na više faza. iCenter omogućuje povezivanje faza kao što su praćenje dijelova proizvoda, koordinacija sa kooperantima, planiranje rada djelatnika (kalendari) i sl.

Poboljšajte svakodnevne procese

Informacijski sustav iCenter povezuje sve faze Vaše proizvodnje u jedinstvenu radnu okolinu, u kojoj imate na izbor sve tekuće i ažurne informacije iz poslovnih procesa, a koje su Vam potrebne za koordinaciju s dobavljačima, kooperantima, kupcima i na kraju, s djelatnicima Vaše tvrtke.

Zaposleni u proizvodnji istovremeno imaju pristup ažurnim informacijama koje su prilagođene zahtjevima njihovog posla, a pri tom nisu opterećeni dodatnim i nepotrebnim unosima podataka.

Dokazano je da se jednokratnim unosom podataka učinkovitije provode dnevne aktivnosti, produktivnost zaposlenika se povećava, a cijena poslovnih procesa u proizvodnji se snižava. 

Optimizirajte zalihe

Uslijed neodgovarajućeg planiranja većina proizvodnih poduzeća ima probleme s poštivanjem rokova isporuke ili pak s prevelikim vezivanjem kapitala u zalihe materijala i gotovih proizvoda, koje bi mogli naručivati prema stvarnim potrebama.

Velika prednost iCentera leži u njegovoj mogućnosti da optimizira narudžbe dobavljačima i narudžbe u proizvodnji s potrebama kupaca. Na taj način ćete, u bilo kojem trenutku, imati na zalihama samo potrebnu količinu robe, poluproizvoda i gotovih proizvoda.

Pratite novčane tijekove

Za provođenje odgovornih odluka, rukovoditelji moraju imati pristup svim informacijama i to u svakom trenutku (odmah). SAOP iCenter na jednom mjestu omogućava Vam prikaz:

 • 15 najvećih dugovanja, odnosno obveza
 • Prihode od prodaje
 • Likvidnost i dobit u usporedbi s poslovanjem u prethodnim razdobljima itd. 

Povrh toga, dobivate informacije o dužnicima te uz pomoć iCentera također možete pratiti postupak naplate:

 • sustav Vas izvještava o dospijeću računa;
 • putem e-pošte primate popis dužnika;
 • korisnike pozivate sami ili im program pošalje poruku (SMS ili e-pošta);
 • program Vas izvještava je li stranka platila svoju obvezu.

Povećajte dobit i zadovoljstvo kupaca

Proizvodnu djelatnost možete poduprijeti i sa sustavom SAOP iCenter za vođenje održavanja. Tako možete povećati raspoloživost strojeva i naprava, smanjiti otpad, skratiti prekide proizvodnje te dodatno sniziti troškove poslovanja. Ponudite kvalitetne postprodajne usluge na području reklamacija te jamstvenog i izvanjamstvenog održavanja i popravaka.

Funkcionalnosti za Proizvodnju

 • Robno - materijalno poslovanje
 • Narudžbe dobavljačima
 • Narudžbe kupaca
 • Fakturiranje                 
 • Složena proizvodnja
 • Planiranje potreba za materijalima (MRP) 
 • Radni nalozi


Nadogradnje osnovnih funkcionalnosti:

 • Platni promet
 • Maloprodaja
 • Putni nalozi
 • Blagajničko poslovanje
 • Knjiga primljenih računa

Serijska proizvodnja

Ne nadgledajte, upravljajte proizvodnjom!

Uslijed neodgovarajućeg planiranja većina proizvodnih poduzeća ima probleme s poštivanjem rokova isporuke ili s prevelikim vezivanjem kapitala u zalihe materijala i gotovih proizvoda, a ujedno imaju i probleme s premalom produktivnošću postojećih djelatnika.

Informacijski sustav iCenter Serijska proizvodnja bilježi dugogodišnje uspješne poslovne prakse, stoga povećajte iskorištenost proizvodnih resursa te smanjite ukupne troškove poslovanja!

Informacijski sustav predlaže Vam poboljšanja

Sustav iCenter usklađuje informacije s posebnostima Vašega poslovanja. Zbog fleksibilnosti koristan je većini poduzeća, bez obzira na veličinu, tip proizvodnje ili organizacije.

Zajedno s računovodstvom i moćnim sustavom kontrolinga, ERP iCenter na rukovodstvenoj razini brzo Vam priprema ažurne informacije iz poslovnih procesa, čime uspješno povećavate dobit Vašeg poduzeća.

Nadzire informacijske sustave i poboljšava sve Vaše poslovne procese, od unosa matičnih podataka, materijalnih i tehnoloških sastavnica za planiranje proizvodnje i kontrole, do upravljanja nabavom, skladišnim poslovanjem, marketingom, prodajom i fakturiranjem.

Vrlo je bitno da svi djelatnici imaju istovremeni pristup istim informacijama!

Informacijski sustav iCenter prikuplja i objedinjuje informacije iz različitih poslovnih procesa, tako da svi djelatnici imaju istovremeni pristup istim informacijama.

ERP iCenter jednostavan je za korištenje te se prilagođava pojedinom radnom mjestu u komercijali, logistici ili administraciji. Djelatnike u proizvodnji ne opterećuje s informacijama koje nisu bitne za obavljanje njihovih radnih zadaća.

Za svaki artikl svi djelatnici na jednom mjestu mogu pronaći matične podatke, informacije o zalihama po skladišnim mjestima, prodajne/nabavne cijene i popuste, dokumentaciju i razne druge upute.

Funkcionalnosti za serijsku proizvodnju

 • Prijem narudžbi i prodaja
 • Analiza proizvodnih troškova
 • Dokumentacijski sustav
 • Robno - materijalno poslovanje
 • Narudžbe dobavljačima
 • Narudžbe kupaca
 • Fakturiranje                 
 • Složena proizvodnja
 • Planiranje potreba za materijalima (MRP) 
 • Radni nalozi


Nadogradnje osnovnih funkcionalnosti:

 • Ambulantna prodaja
 • Skladišna logistika (regalno skladište)
 • Praćenje rada djelatnika
 • Plaće i kadrovska evidencija
 • Računovodstvo / knjigovodstvo
 • Platni promet
 • Maloprodaja
 • Putni nalozi
 • Blagajničko poslovanje
 • Knjiga primljenih računa

Jednostavna proizvodnja (Radni nalozi)

Informacijski sustav koji zahtijeva jednostavna proizvodnja

Najveću prednost koju ERP informacijski sustav iCenter nudi je Jednostavna proizvodnja, odnosno njegova jednostavna uporaba.

Informacijski sustav omogućuje Vam da na vrlo pregledan način pokrećete i nadzirete radne naloge. Sustav je sastavljen tako da prepozna Vaše ustaljene radne postupke i trenutno predlaže poboljšanja. Budući da je većina procesa automatizirana, značajno ćete skratiti vrijeme koje ste dosad gubili na rutinske poslove.

Kontrolirajte materijalne i kadrovske resurse

Preko analize podataka, koju unosite u radne naloge, informacijski sustav trenutno Vam nudi najnovije informacije o radu djelatnika, strojeva, uporabi materijala te stvarnu potrošnju u usporedbi s planiranom.

Analize se izvode količinski (predviđena je i stvarna količina) te vrijednosno (ulazna i prodajna vrijednost, s razlikom u cijeni). Informacijski sustav Vam, prema izboru, isporučuje prilagođena izvješća po pojedinim radnim nalozima, periodu (mjesec, godina …), naručitelju, troškovnim mjestima, nositeljima troška, referentima, materijalu, djelatnicima, strojevima itd.

Prilagođeno Vašoj djelatnosti

Informacijski sustav je prilagođen poduzećima koja se bave individualnom proizvodnjom (metalna, drvna i ostale proizvodnje po narudžbi), uzgojem biljaka (sadnice, drveća, loze …), stočarstvom i poljoprivredom, jednostavnom građevinskom djelatnošću (graditeljstvo, završni radovi, obnova, instalaterstvo …) i srodnim djelatnostima kod kojih je potrebno pratiti radne naloge.


Dodatno pojednostavite svoj rad

Za detaljno praćenje korištenja materijala i prijema proizvoda , sustav jednostavno možete povezati s rješenjem iCenter Robno - Materijalno poslovanje, gdje knjižite stvarno upotrijebljen materijal prema zaključenom radnom nalogu.

Povezivanjem s rješenjem iCenter Fakturiranje jednostavno, na temelju radnih naloga, pripremate ponude (predračune) te automatski izdajete račune za utrošeni materijal ili izvršene usluge.

Funkcionalnosti za jednostavnu proizvodnju

 • Radni nalozi

 

Nadogradnje osnovnih funkcionalnosti:

 • Robno - Materijalno  poslovanje
 • Fakturiranje                 
 • Narudžbe dobavljačima
 • Narudžbe kupaca