Cjeloviti ERP sustav za profitabilne usluge

Uslužna poduzeća često se susreću s tim kako pravilno procijeniti Vaše usluge, ostvariti dobit, ubrzati postupke knjiženja, rukovati s računima i ostalim dokumentima, kako poslovati s nižim troškovima te kako prikupiti kvalitetne informacije za donošenje odluka na razini poslovodstva. Odgovor na sva Vaša pitanja daje ERP informacijski sustav iCenter.

Kako pravilno procijeniti vlastite usluge, kako bi Vam u konačnici donijele čim veću dobit?

Ukoliko želite da Vaše usluge budu profitabilne, da ispune Vaša očekivanja, ali i zahtjeve kupaca, nužna je ispravna troškovna procjena istih.

Pametni sustavi u iCenteru omogućuju Vam da unaprijed simulirate cijene Vaših usluga i odredite razliku u cijeni. Također, vrlo jednostavno možete simulirati i akcijske ponude te na taj način predvidjeti njihov uspjeh.

Kako unaprijediti poslovne postupke da biste poslovali s nižim troškovima?

Vođeni procesi u pozadini Vašeg poduzeća, također su izvor dodatnih financijskih rezervi. ERP sustav iCenter prilagođava se procesima u Vašem poduzeću i osigurava Vam jednostavnu administraciju, cjelovito praćenje usluga, praćenje odrađenih radnih sati, zajedno s utrošenim materijalom i ostalim troškovima.

Većina knjigovodstvenih radnji izvodi se automatski. ERP iCenter smanjuje mogućnost pojave pogreški na mjesečnim računima, a povrh svega, dobivate mogućnost automatskog obračunavanja paušala i dodatnih usluga.

Kako prikupiti kvalitetne informacije za odluke na rukovodstvenoj razini?

Sustav Vas automatski izvještava o informacijama na kojim korisnicima ostvarujete dobitak, a na kojima se pak generiraju gubici. ERP poslovni program iCenter sve informacije objedinjuje u izvješćima:

 • Pregled potraživanja i obveza
 • Prihodi od prodaje
 • Pregled troškova po nositeljima i mjestima troška
 • Pregled uspješnosti poslovanja u odnosu na protekla razdoblja
 • Pregled zaliha

 Funkcionalnosti za uslužnu djelatnost

 • Fakturiranje usluga
 • Glavna knjiga s poreznom knjigom, platnim prometom i obračunom kamata
 • Osnovna sredstva i sitni inventar
 • Obračun plaća djelatnika
 • Knjiga primljenih računa
 • Platni promet


Nadogradnje osnovnih funkcionalnosti:

 • Putni nalozi