Informacijski sustav iCenter po mjeri Vaše uloge u organizaciji

ERP sustav iCenter temelji se na dugogodišnjim iskustvima, koje su stručnjaci iz SAOP poduzeća stekli temeljem suradnje s korisnicima iz Vama potrebnih i bliskih područja.

Informacijski sustav jednostavan je za korištenje te se prilagođava Vašem stručnom predznanju, ne opterećuje Vas s nepotrebnim informacijama te Vam omogućuje korištenje suvremenih i modernih alata s kojima vrlo jednostavno, kroz svakodnevni rad, postajete brži i efikasniji.

Vodstvo i vlasnici

ERP sustav iCenter omogućuje vodstvu i vlasnicima direktan pristup do ključnih poslovnih informacija, bez posebnih računalnih znanja, a ovisno o želji možete na svoju e-mail adresu primati informacije o poslovnim rezultatima, dužnicima, službenoj prisutnosti djelatnika te o računima primljenih za likvidaciju.

Kada se odlučujete za nove investicije ili unapređenje ustaljenih poslovnih procesa, jednostavno i bez pomoći vaših djelatnika, saznajte koliko sredstava imate na raspolaganju i koliko ih još očekujete u narednim razdobljima. Osim toga, iCenter Vam sam predlaže poboljšanja i cjenovno najisplativija rješenja. Na taj način jednostavno planirate prihode, ovladavate troškovima te odgovorno upravljate tijekom novca.

Financijsko računovodstvo

Računovodstveni program iCenter omogućuje Vam 100%-tnu usklađenost poslovnih knjiga i zaključnih obračuna sa zakonskim i međunarodnim računovodstvenim standardima. 

Knjigovodstveni procesi maksimalno su pojednostavljeni i sadrže mnoge automatizme, s kojima obavljate velik dio ručnih unosa. Specifične funkcionalnosti sadržane u računovodstvenom programu usko su povezane jedne s drugima, ali i s ostalim područjima poslovanja, od proizvodnje i trgovine, do kadrovske evidencije. Sa samo jednim unosom, svi podaci prenose se na odgovarajuće segmente poslovanja, a jednom operacijom, svi relevantni podaci automatski se proknjiže (osnovna sredstva, sitni inventar, primljeni računi ...).

Informacijski sustav iCenter sa svojim funkcionalnostima za računovodstvo omogućuje Vam uspješno obavljanje ključnih poslova upravljanja, brzu izradu mjesečnih, polugodišnjih i godišnjih bilanci, obračun s izvješćima s vanjskim institucijama, direktno ili putem weba te na kraju, poslovanje s nižim troškovima i ostvarivanje maksimalne dobiti.

 

Administracija i HR

Informacijski sustav iCenter brine se za 100%-tnu usklađenost tajništva i uprave, što znači da i bez računovodstvenog predznanja, direktno iz računovodstva prikupljate one informacije koje su Vam potrebne za svakodnevni rad. Izuzetno pojednostavljen način korištenja programa omogućuje Vam da u ime računovodstva obavljate mnoge zadaće koje, do sada, bez njih niste mogli niti zamisliti (obračun putnih naloga, knjiženje primljenih računa i primljene pošte, vođenje primitaka i izdataka u gotovini).

Uz kadrovsku evidenciju možete sami ažurirati osobne mape djelatnika, pripremati i ispisivati ugovore o radu i odluke o rasporedu korištenja godišnjih odmora, skupljati molbe za raspisane natječaje za nova radna mjesta itd. Osim toga, ERP sustav automatski Vas upozorava na bitne događaje kao što su obvezni liječnički pregledi djelatnika, koje ste obvezni poduzimati sukladno zakonu o radu i sl.

Operativa

ERP sustav iCenter djelatnicima u organizaciji nudi jedinstveno radno okruženje, gdje na izbor imaju izvješća i tekuće informacije, iz onih poslovnih procesa koji su bitni za povećanje produktivnosti svakodnevnih radnih zaduženja.

Korisničko sučelje ciljano je prilagođeno pojedinačnim ulogama u organizaciji, što ERP rješenje čini vrlo jednostavnim. Tim više, djetanike se ne opterećuje s ekranima i unosima koji nisu dio njihovih uobičajenih radnih zaduženja. Na taj način ERP sustav iCenter omogućuje slobodno i učinkovito ispunjavanje svakodnevnih službenih zadaća.