ERP iCenter otkriva financijske rezerve u trgovini

Informacijski sustav iCenter pomaže Vam otkriti financijske rezerve u procesima od nabave do prodaje, optimizira naručivanje i prati zalihe (bez viškova i manjkova) te Vas korištenjem modernih tehnologija vodi kroz unapređenje poslovnih procesa u prodaji. Samim tim uvelike pridonosi uspješnosti Vašeg poslovanja.

Kako poboljšati proces od naručivanja do prodaje te povećati produktivnost djelatnika?

U trgovini je bitno da djelatnici rade u unificiranom i pouzdanom radnom okruženju, gdje su dostupni ažurni podaci iz poslovnih procesa.

ERP iCenter kroz pojednostavljen i jednokratan način unosa podataka, snižava Vam troškove radnih procesa, dok rukovoditelji istovremeno dobivaju bolju preglednost poslovanja. Sustav osigurava veću produktivnost djelatnika, pristupom samo onim informacijama koje su potrebne za obavljanje zadataka koji im stoje u opisu posla. 

iCenter omogućuje analizu i optimizaciju svih segmenata poslovanja, od naručivanja artikala do ponude na prodajnim policama. Informacijski sustav omogućuje Vam da jednostavno rangirate kupce i dobavljače po različitim kriterijima.

Kako planirati »optimalne zalihe« robe?

Zbog neadekvatnog planiranja mnoge trgovine imaju problema s troškovima, zbog prevelikih ili premalih zaliha roba, koja bi se inače lako mogla naručivati prema potrebi.

ERP iCenter predviđa i automatski balansira narudžbe dobavljačima sa stvarnim potrebama kupaca. Na taj način ćete u bilo kojem trenutku imati samo potrebnu količinu robe na zalihama. Informacijski sustav omogućuje Vam da u sve svoje trgovine pravovremeno dostavite optimalne količine najprodavanijih i najprofitabilnijih proizvoda.

Na taj način Voditelji će imati ključne informacije s kojima će donositi pravovaljane odluke o:

 • Upravljanju i ostvarivanju poslovne uspješnosti te o radnom vremenu trgovina
 • Broju djelatnika koji su raspoloživi
 • Prodajnom asortimanu

Možete li jednostavno predvidjeti poslovni uspjeh trgovine?

Odgovor je »Da«. Inteligentni sustavi u ERP iCenteru omogućuju Vam da unaprijed simulirate maloprodajne cijene i definirate razliku u cijeni, prije distribucije robe u trgovine.

Također možete simulirati prodajne akcije i predvidjeti njihov uspjeh. Voditelji vrlo lako mogu upravljati odnosima s dobavljačima, jer će cjenovnu politiku popusta imati pod potpunom kontrolom.

Dodatne prednosti SAOP iCentera za poduzeća u trgovini:

 • Praćenje lojalnosti kupaca (Customer Loyalty Management, kartice povjerenja, poklon bonovi ...)
 • Razrađen sustav popusta i bonusa
 • Mogućnost korištenja barkodova i ručnih čitača (preuzimanje, izdavanje, inventura, gotovinska prodaja)
 • Korištenje sustava ograničenja i blokada za nadzor neplaćanja kupaca
 • Potpuna podrška za POS radna mjesta (STAR, Epson, Posiflex ...)
 • Korištenje poklon bonova (samostalno ili kao dio većih sustava)
 • Mogućnost povezivanja s dodatnim rješenjima, kao što su mobilna prodaja na terenu, servisna djelatnost, skladišni sustav, web prodaja, narudžbe preko B2B portala, itd.
 • Integracija s web trgovinama
Prilagođena rješenja

Veleprodaja

ERP iCenter prilagođava se opsegu Vaše veleprodaje

Informacijski sustav iCenter, s rješenjem Veleprodaja, učinkovito se prilagođava posebnostima poslovanja Veleprodaja i Distribucijskih poduzeća, bez obzira na vrstu ili opseg asortimana te na broj poslovnih jedinica (maloprodajni lanci ili lokalne trgovine).

Sa iCenterom usklađujete sve poslovne procese u Vašoj veleprodaji i uspostavljate cjelovitu poslovnu podršku, uključujući računovodstvo, kontrolu i donošenje odluka.

Ne primjećujte, upravljajte!

ERP iCenter na jednom mjestu okuplja podatke iz različitih poslovnih procesa. Zaposlenici u komercijalnom sektoru (nabavi i prodaji), skladištu ili Upravi, imaju lako dostupne zajedničke podatke, a funkcionalnosti su prilagođene za svako radno mjesto.

Primjerice, prodavač na jednom mjestu pristupa svim podacima koji se odnose na stavke:

 • Osnovni podaci
 • Informacije o zalihama po skladišnim mjestima
 • Prognoza (raspoloživost) zaliha u budućnosti,
 • Prodajne / nabavne cijene i popusti te razlike u cijeni,
 • Jedinice pakiranja
 • Različite vrste dokumentacije (korisničke upute, ilustracije, tehničke upute ...).


Poboljšajte produktivnost i zadovoljstvo djelatnika

iCenter u najvećoj mogućoj mjeri olakšava korisnikov rad s programom, kao što uključuje i najnovija saznanja i rješenja za ergonomsko korisničko sučelje.

Pojednostavljeni postupci i precizan rad s podacima povećava produktivnost i zadovoljstvo djelatnika. Pomoću ugrađenih najboljih poslovnih praksi i snažnog sustava kontrole, iCenter osigurava smanjenje operativnih troškova te postiže najveću moguću dobit.


Dodatne prednosti SAOP iCentra za poduzeća u trgovini

Osim gore navedenog, iCenter Veleprodaja osigurava Vašem poduzeću i dodatne prednosti kao što su:

 • Predviđanje poslovnog uspjeha preko simulacije maloprodajnih cijena
 • Mogućnost integracije s web trgovinama
 • Sustav za povećanje lojalnosti i pripadnosti robnim markama
 • Sustav ograničenja i blokada za nadzor kupaca koji nisu izvršili plaćanja
 • Korištenje različitih tehnologija za označavanje (barkod, RFID) te praćenje zaliha u realnom vremenu
 • Poboljšanje prodaje kroz ambulantnu prisutnosti na terenu

Funkcionalnosti Veleprodaje

 • Fakturiranje
 • Robno - materijalno poslovanje
 • Narudžbe dobavljačima
 • Narudžbe kupaca
 • Platni promet

 

Nadogradnje osnovnih funkcionalnosti:

 • Maloprodaja
 • Putni nalozi
 • Blagajničko poslovanje
 • Knjiga primljenih računa

Maloprodaja

ERP iCenter Maloprodaja povećava dobit trgovine

iCenter Maloprodaja jednostavan je informacijski sustav, koji rukovodstvu maloprodaje daje kvalitetne informacije za poboljšanja svih segmenata poslovanja, od naručivanja artikala do upravljanja ponudom na prodajnim policama.

Bez obzira imate li maloprodajni lanac ili jednostavnu maloprodaju (link na iCenter / Jednostavna maloprodaja ),  ERP sustav prilagođava se i omogućava Vam da u trgovinu pravovremeno dostavite optimalne količine najprodavanijih artikala te artikala na kojima ostvarujete najveću dobit.

Upravljajte uspješnošću poslovnica

Maloprodaju u potpunosti vodite na jednom mjestu. Analizirajte prodaju po artiklima i robnim markama te upravljajte cjenovnom politikom i poslovanjem s dobavljačima. Također, upravljajte uspješnošću poslovnica te odlučujte o radnom vremenu istih, kao i o broju djelatnika te prodajnom asortimanu.

Ostvarite čim veću razliku u cijeni

Rješenje Maloprodaja unaprijed predviđa i automatski usklađuje narudžbe dobavljačima s potrebama kupaca te Vam, na taj način, u svakom trenutku omogućava da na zalihama imate optimalnu količinu robe.

Putem inteligentnih sustava u iCenteru, imate mogućnost unaprijed simulirati maloprodajne i prodajne akcije. Na taj način odlučujete unaprijed o Vašoj razlici u cijeni, prije same distribucije robe na prodajna mjesta te predviđate uspješnost prodajnih akcija.

Dodatne prednosti SAOP iCentera za trgovinu

Osim prethodno navedenog, iCenter Maloprodaja osigurava Vašemu poduzeću i dodatne prednosti kao što su:

 • Uvid u sve evidencije trgovine u poslovanju s krajnjim kupcima i pravnim osobama, ali i praćenje prometa po: korisnicima kartica povjerenja, poklon bonovima, primkama, izdatnicama, inventurnim listama itd. 
 • Ambulantna prodaja
 • Integracija s web trgovinama


Funkcionalnosti za Maloprodaju

 • Blagajničko poslovanje
 • Maloprodaja
 • Fakturiranje
 • Robno - materijalno poslovanje
 • Narudžbe dobavljačima
 • Narudžbe kupaca
 • Platni promet

Nadogradnje osnovnih funkcionalnosti:

 • Ambulantna prodaja
 • B2B web portal za primanje narudžbi
 • Integracija s web trgovinama
 • Knjiga primljenih računa
 • Platni promet
 • Putni nalozi