MENU Zatvoriti

Knjigovodstvo

Nudi širok izbor knjigovodstvenih funkcionalnosti koje su prilagođene poslovanju različitih tvrtki te računovodstvenim servisima. 

Izaberite što vas zanima

Blagajničko poslovanje

Omogućuje vrlo pregledno i jednostavno praćenje plaćanja u domaćoj i stranoj valuti. Osnovna prednost modula je u tome što se blagajnički dnevnici ne knjiže ručno, proknjiženi podaci se automatski prijenose u glavnu knjigu, odnosno u modul Financijsko knjigovodstvo.

Porez na dodanu vrijednost

Porez na dodanu vrijednost (PDV) vodi vaše porezno knjigovodstvo na zakonski propisan način. Omogućava jednostavnu izradu rekapitulacijskog izvješća i izvješća o nabavi te jednostavan pregled podataka u obrascima za PDV prijavu.

Dvojno knjigovodstvo

Dvojno knjigovodstvo krovni je modul ERP rješenja Saop za knjigovodstvo jer je povezan s drugim modulima te omogućava niz prijenosa i automatskih knjiženja čime se štedi vrijeme.

Knjiga primljenih računa

Omogućava iznimno pregledno upravljanje ulaznim računima putem različitih knjiga dokumenata.

Obračun kamata

Programsko rješenje namijenjeno je obračunavanju i vođenju kamata te amortizacijskih skupina. Kamate se mogu obračunati na temelju ručno unesenih obračuna ili se mogu povezati sa salda kontima i obračunati se na neplaćene račune i/ili zakašnjela plaćanja.

Osnovna sredstva

Program Osnovna sredstva i sitni inventar omogućuje evidentiranje nabave, amortizacije, otuđenja, preraspodjele osnovnih sredstava i sitnog inventara, te obračun inventure s ručnim terminalom.

Praćenje plaćanja računa

Omogućava jednostavno praćenje plaćanja računa za skupno fakturiranje. Jedna od najvažnijih prednosti je brza izrada opomena za neplaćene račune.

Platni promet

Rješenje je namijenjeno pripremi i vođenju dokumenata za bezgotovinsko plaćanje. Omogućava optimizaciju rada, unos novih platnih naloga, ispravak već unesenih naloga te brisanje istih.

Knjiga pošte

Pomaže u kontroli ulaznih i izlaznih dokumenata (računi, ugovori, važni dopisi..)

Saop je rješenje tvrtke Seyfor