MENU Zatvoriti

Platni promet

Rješenje je namijenjeno pripremi i vođenju dokumenata za bezgotovinsko plaćanje. Omogućava optimizaciju rada, unos novih platnih naloga, ispravak već unesenih naloga te brisanje istih.

Jedna od glavnih prednosti koju nudi informacijski sustav jest da se platni nalozi mogu ispisati na propisanim obrascima ili se poslati na plaćanje u elektroničkom obliku u odgovarajući bankovni program.

Također, modul Platni promet omogućava preuzimanje izvoda u elektroničkom obliku koji kasnije služe za automatsko knjiženje u dvojnom knjigovodstvu.

Osnove funkcionalnosti

 • Unos novih platnih naloga te ispravljanje već unesenih
 • Kopiranje naloga korisno je u slučaju unosa istih ili sličnih naloga
 • Program je povezan s ostalim modulima koji automatski kreiraju platne naloge
 • Platni nalozi lako se mogu razvrstati prema tipu čime je omogućeno određivanje prioriteta plaćanja
 • Platne naloge moguće je filtrirati prema različitim kriterijima (datumu valute, tipu naloga, banki, iznosu,…) te ih označiti za plaćanje.
 • Kada je pojedini nalog za plaćanje označen, iznos uplate moguće je korigirati te će program kod sljedeće isplate napraviti isplatu razlike
 • Pojedinačne platne naloge za isti transakcijski račun moguće je spojiti u skupni nalog, prilikom čega je moguće napraviti ispis specifikacije plaćanja za potrebe stranke
 • Prilikom označavanja naloga za plaćanje, iste možemo ispisati na propisanim obrascima ili pripremiti odgovarajuću datoteku za uvoz u internet bankarstvo
 • Mogućnost pripreme platnih naloga iz otvorenih stavki u Dvojnom knjigovodstvu
 • Mogućnost preuzimanja izvoda u elektroničkom obliku za automatsko knjiženje u dvojnom knjigovodstvu
 • Ručni unos platnih naloga s mogućnošću odabira platitelja i primatelja iz šifrarnika stranaka

Standardna izvješća

 • Ispis platnih naloga prema različitim kriterijima
 • Ispis odabranih platnih naloga na obrasce

Šifrarnici

 • Stranke
 • Tipovi naloga

Saop je rješenje tvrtke Seyfor