MENU Zatvoriti

Plaće

Prema mišljenju korisnika, plaće su naša najveća prednost jer podržavamo različite vrste obračuna te omogućavamo obračun plaća i drugih osobnih primitaka u tvrtkama različitih veličina.

Izaberite što vas zanima

Obračun plaća

Omogućuje obračun plaća, regresa, materijalnih troškova i drugih osobnih primanja iz radnog odnosa u poduzećima i za privatne osobe. Omogućuje povezivanje sa sustavima za evidenciju radnog vremena i uvoz računovodstvenih podataka iz vanjskih izvora.

Obračun drugog dohotka

Omogućuje obračun drugog dohotka, autorskih honorara, stipendija i nagrada, s obračunom doprinosa ili bez, te pruža mogućnost uzimanja u obzir je li primatelj drugog dohotka ujedno i obveznik PDV-a.

Mogućnost ispisa potvrde o drugom dohotku.

Putni nalozi

Program je namijenjen pripremi i obračunu putnih naloga za službena putovanja kao i obračunu loko vožnje. Obračunati putni nalozi mogu se isplaćivati prijenosom u blagajničko poslovanje, neposredno na tekuće račune djelatnika preko modula platnog prometa ili kroz obračun plaće djelatnika.

mojINFO

Online rješenje mojINFO omogućuje zaposlenicima jednostavnu evidenciju radnog vremena, najavu godišnjih odmora i drugih izostanaka te uvid u vlastitu kadrovsku dokumentaciju. Zaposlenici koji su u ulogama voditelja dodatno imaju pregled prisutnosti i izostanaka članova tima.

Kadrovska evidencija

Ključni faktor uspjeha tvrtke intelektualni je kapital njezinih djelatnika. U današnjem brzom tijeku događaja menadžment je sposoban donositi brze i ispravne odluke samo ako ima odgovarajuće informacije o bitnim vrlinama poslovnog procesa.

Saop je rješenje tvrtke Seyfor