MENU Zatvoriti

Putni nalozi

Program je namijenjen pripremi i obračunu putnih naloga za službena putovanja kao i obračunu loko vožnje. Obračunati putni nalozi mogu se isplaćivati prijenosom u blagajničko poslovanje, neposredno na tekuće račune djelatnika preko modula platnog prometa ili kroz obračun plaće djelatnika.

Osnovne funkcije

 • Priprema i obračun putnih naloga za službena putovanja
 • Automatizirani izračun dnevnica za Hrvatsku i inozemstvo
 • Ispis predloška, obračuna i izvješća o obavljenom službenom putovanju s mogućnosti oblikovanja ispisa
 • Mogućnost pohrane dokumenata u eRegistrator
 • Elektronsko potpisivanje prijedloga i obračuna
 • Kopiranje putnih naloga
 • Knjiženje obračunatih putnih naloga u financijsko knjigovodstvo
 • Isplata obračunatih putnih naloga kroz blagajne
 • Isplata obračunatih putnih naloga kroz platni promet
 • Isplata obračunatih putnih naloga kroz obračun plaće
 • Automatska priprema JOPPD obrasca za isplaćene putne naloge
 • Analize putnih naloga i troškova

Detaljnije o funkcijama

 • Iznad tablice putnih naloga moguće je postaviti različite filtere za izbor prikaza putnih naloga: svi, obračunati nepotvrđeni, obračunati potvrđeni domaći, obračunati potvrđeni inozemni, isplaćeni kroz PP, isplaćeni kroz BP, isplaćeni kroz OPZ, poništeni…
 • Numeriranje putnih naloga u okviru godine za sve djelatnike ili u okviru godine po svakom od djelatnika
 • Prilikom otvaranja novog putnog naloga moguće je kopiranje podataka iz nekog od postojećih naloga
 • Ispis predloška i obračuna putnog naloga moguće je oblikovati
 • Za potrebe knjiženja u svakoj pojedinoj vrsti obračuna putnog naloga moguće je unijeti svaku od analitika: MT, NT, radni nalog, stranka, referent i sve tri dodatne analitike
 • Mogućnost podjele putnog naloga na više NT
 • Mogućnost unosa predujmova u više različitih valuta, isplata kojih je moguća kroz blagajnu (BP) ili platni promet (PP)
 • Za obračun dnevnica unutar šifrarnika putnih troškova moguće je podesiti dodatne postavke koje uzimaju u obzir osigurane obroke na službenom putovanju
 • Predlaganje obračuna dnevnica i kilometraže s obzirom na vrijeme provedeno na službenom putovanju kao i upotrebu tipa vozila (privatno ili službeno vozilo)
 • Unos evidencijskih troškova (npr. troškova plaćenih poslovnim karticama)
 • Mogućnost elektronskog potpisivanja predložaka i obračuna putnih naloga te promjena statusa putnih naloga na ekranu prikaza svih putnih naloga
 • Prijenos u financijsko knjigovodstvo, blagajnu, platni promet i obračun plaće bilježi se na svakom putnom nalogu
 • Detaljne OLAP analize putnih naloga i troškova nastalih na putnom nalogu

Izvještaji

 • Putni nalog - predložak
 • Putni nalog - obračun
 • Loko vožnja

Prijenosi podataka

 • Prijenos naloga za isplatu predujmova u platni promet
 • Prijenos predujmova u blagajnu
 • Prijenos naloga za isplatu putnih troškova u platni promet
 • Prijenos naloga za isplatu putnih troškova u blagajnu
 • Prijenos naloga za isplatu putnih troškova u obračun plaće
 • Prijenos temeljnice za knjiženje u financijsko knjigovodstvo
 • Priprema JOPPD obrasca

Analize

 • Analize putnih naloga
 • Analize troškova

Šifrarnici

 • Šifrarnik djelatnika
 • Šifrarnik mjesta troška, nositelja troška, referenata, radnih naloga i dodatnih analitika
 • Šifrarnik kontnog plana
 • Šifrarnik statusa
 • Šifrarnik relacija
 • Šifrarnik razloga putovanja
 • Šifrarnik vrsta troškova
 • Šifrarnik vozila

Povezane funkcionalnosti

Kadrovska evidencija

Ključni faktor uspjeha tvrtke intelektualni je kapital njezinih djelatnika. U današnjem brzom tijeku događaja menadžment je sposoban donositi brze i ispravne odluke samo ako ima odgovarajuće informacije o bitnim vrlinama poslovnog procesa.

Obračun plaća

Omogućuje obračun plaća, regresa, materijalnih troškova i drugih osobnih primanja iz radnog odnosa u poduzećima i za privatne osobe. Omogućuje povezivanje sa sustavima za evidenciju radnog vremena i uvoz računovodstvenih podataka iz vanjskih izvora.

Saop je rješenje tvrtke Seyfor