MENU Zatvoriti

Proizvodnja

Rješenje podržava vođenje serijske proizvodnje, proizvodnje po narudžbi te složene proizvodnje. Širokim izborom funkcionalnosti povezuje jednostavne i zahtjevne proizvodne procese u jednu cjelinu.

Izaberite što vas zanima

Vođenje prodaje

Paket uključuje potrebne funkcionalnosti za prodajne aktivnosti (izrada ponuda, predračuna, reklamacija) iz kojih jednostavno možemo kreirati radne naloge. Jednako tako, na kupce možemo vezati prodajne ugovore i cjenike koji nam pomažu pri izradi prodajnih dokumenata.

Robno materijalno knjigovodstvo

Organizirano poslovanje s dokumentima uz pomoć paketa Robno materijalno knjigovodstvo. Time je osigurano transparentno praćenje dokumenata, mogućnost međusobnog povezivanja i na taj način praćenje napretka pojedine akcije u poduzeću.

Fakturiranje

Rješenje je namijenjeno za rad s računima za obavljene usluge i izdanu robu ili materijal.

Radni nalozi: Normativi, tehnološki postupci

Radi brzog i jednostavnog rada, narudžbe koje se ponavljaju ili su slične uključujući i normative, možemo jednostavno kopirati i po potrebi dopuniti ili prepraviti. Dodatna pomoć pri radu s normativima je mogućnost da se unaprijed definiraju varijante i zamjenski materijali.

Praćenje proizvodnje s praćenjem rada radnika

Praćenjem proizvodnje uvijek imam točne podatke o stvarnoj zauzetosti i zastojima u proizvodnji, o iskorištenosti pojedinih strojeva te o eventualnim nepredviđenim odstupanjima. S dobivenim informacijama provjeravamo i po potrebi korigiramo postavljene normative.

Upravljanje sljedivošću

Osigurajte sljedivost svakog proizvoda (pomoću serijskih brojeva, sarži, LOT brojeva, itd.), od trenutka ulaska u poduzeće pa sve do izlaska iz poduzeća.

Kalkulacije

S kalkulacijama je omogućeno da vodimo sve troškove vezane na proizvod. Osnova su za postavljanje vlastite cijene, pri čemu predkalkulacije nude informacije o troškovima unaprijed definiranih normativa, a pokalkulacije nude konačni obračun svih uključenih troškova.

Planiranje materijalnih potreba

Omogućava planiranje materijala i (polu)proizvoda, uzimajući u obzir sve već utvrđene faktore (prijeme, izdavanja, predviđene isporuke…). Osim procjene raspoloživosti daje i financijske procjene vrijednosti planiranih proizvoda i financijsku procjenu potrebnih materijala za nabavu.

Planiranje kapaciteta s vizualizacijom

Uz pomoć rješenja planiramo na način da slijedimo cilj maksimalne iskorištenosti strojeva – maksimalnu popunjenost i što manje rupa između operacija. Istovremeno, kupcu se može dati realniji, točniji datum isporuke, budući da modul uzima u obzir sve povezane čimbenike.

SMobile – mobilno zaprimanje podataka

S prilagođenom android aplikacijom mobilno, jednostavno i brzo poslujete s dokumentima u skladištima materijala, poluproizvoda i konačnih proizvoda (prijemnica, izdatnica, prijenosnica, otpremnica, faktura, inventura).

Odlagališta

Rješenje je namijenjeno preciznom vođenju skladišta, bržem praćenju zaliha i pronalaženju slobodnih mjesta za nove proizvode i materijale. Pojednostavljeni rad u skladištu također osigurava manje grešaka kod otpreme, manje duplog posla i veću ažurnost podataka u sustavu.

sINFOnik

sINFOnik je prikaz različitih, unaprijed dogovorenih ispisa na elektronskoj oglasnoj ploči.

Podaci se povlače iz ERP sustava i ažuriraju se u određenom vremenskom intervalu. Na taj način zaposlenici imaju najvažnije informacije koje moraju dobiti.

Kontrola kvalitete (QM)

Omogućuje kontrolu kvalitete u proizvodnim i komercijalnim poduzećima na ulazu i u proizvodnom procesu. Na temelju provedenih kontrolnih postupaka, program također omogućuje izradu certifikatnih dokumenata gotovih proizvoda.

Vođenje nabave

Nabava je jedna od ključnih i strateških funkcija u poduzeću. Nabava se svakodnevno bore s dobavljačima i promjenom cijena. Paket Upravljanje nabavom pomaže im u praćenju cijena i analizi dobavljača, što omogućuje potpunu kontrolu nad ključnim čimbenicima u području nabave.

Saop je rješenje tvrtke Seyfor