MENU Zatvoriti

Planiranje materijalnih potreba

Omogućava planiranje materijala i (polu)proizvoda, uzimajući u obzir sve već utvrđene faktore (prijeme, izdavanja, predviđene isporuke…). Osim procjene raspoloživosti daje i financijske procjene vrijednosti planiranih proizvoda i financijsku procjenu potrebnih materijala za nabavu.

Saop je rješenje tvrtke Seyfor