MENU Zatvoriti

Kadrovska evidencija

Ključni faktor uspjeha tvrtke intelektualni je kapital njezinih djelatnika. U današnjem brzom tijeku događaja menadžment je sposoban donositi brze i ispravne odluke samo ako ima odgovarajuće informacije o bitnim vrlinama poslovnog procesa.

Funkcija ljudskih resursa jedna je od vitalnih organizacijskih funkcija jer:

 • Smanjuje poslovni rizik
 • Utječe na poslovnu neovisnost organizacije
 • Utječe na poslovnu izvrsnost organizacije

Učinkovitost odjela ljudskih resursa u velikoj mjeri ovisi o informacijama koje dobiva od različitih odjela. Ključnu ulogu ima kadrovska evidencija koja objedinjuje sve podatke na jednom mjestu.

Funkcija ljudskih resursa jedna je od vitalnih organizacijskih funkcija jer:

 • Smanjuje poslovni rizik
 • Utječe na poslovnu neovisnost organizacije
 • Utječe na poslovnu izvrsnost organizacije

Učinkovitost odjela ljudskih resursa u velikoj mjeri ovisi o informacijama koje dobiva od različitih odjela. Ključnu ulogu ima kadrovska evidencija koja objedinjuje sve podatke na jednom mjestu.

Kadrovska evidencija omogućava

 • Omogućava unos podataka o djelatnicima, važnih za razne ispise i analize. Uneseni podaci koriste se i za obračun plaća. Omogućeno je praćenje cjelokupne povijesti zaposlenika (praćenje promjena plaća, promjena posla, školovanja, usavršavanja) te aktivna dojava o promjenama.
 • Omogućava upravljanje raznim događajima zaposlenika, kao npr. liječnički pregledi, ispiti zaštite na radu, vođenje evidencije ugovora o radu. Uz odgovarajuću postavku, moguće je obavijestiti ovlaštene osobe na e-mail adrese o tijeku ovih događaja.
 • Na temelju unesenih kriterija moguće je jednostavno i brzo pripremiti odluke o godišnjim odmorima koje se mogu poslati na e-mail adrese djelatnika.
 • Omogućava pohranu važnih dokumenata vezanih uz poslove i zadatke djelatnika - vođenje elektroničke kadrovske mape zaposlenika.
 • Mogućnost kreiranje velikog broja različitih analiza.

Osnovne funkcionalnosti

Šifrarnik djelatnika ima grupe podataka raspoređene u kartice prema sadržaju. Prikaz kartica je podesiv i omogućuje da budu aktivne one kartice koje pojedini operater želi vidjeti.

Podaci o djelatnicima razvrstani su u skupine:

Kadrovski podaci djelatnika

 • Osobni podaci
 • Članovi obitelji
 • Kontakti
 • Strani jezici
 • Obrazovanje
 • Invaliditet
 • Određivanje godišnjeg odmora
 • Ograničenja
 • Mogućnost definiranja dodatnih karakteristika djelatnika - kartica Po mjeri

Dokumenti

 • Osobna iskaznica, zdravstvena iskaznica
 • Vozačka dozvola
 • Putovnica, boravišna viza
 • Radna knjižica, radna dozvola, radna viza, poslovna viza, polica putnog osiguranja

Podaci o plaćama

 • Podaci o radnom kalendaru, radnom mjestu, radnom vremenu
 • Podaci o analitikama (mjesto troška, nositelj troška, dodatne analitike djelatnika) te raspored po analitikama
 • Zaposlenje i radno vrijeme i rad s povećanjem
 • Informacije o posebnostima za obračun doprinosa
 • Podaci o radu u inozemstvu i razdobljima rada u inozemstvu
 • Evidentiranje troška plaće po mjestima troška

 

Obračunski podaci

 • Osobni odbitak
 • Podaci o bankovnim računima djelatnika
 • Krediti i obustave
 • Osnovice djelatnika za obračun plaće
 • Primici u naravi
 • Mjesečne sume
 • Treći stup mirovinskog osiguranja
 • Omogućeni su uvidi u događaje (obrazovanje, ispiti, rad) i povijest promjena djelatnika direktno na osnovnim podacima o djelatniku
 • Osim toga, dostupni su pregledi događanja svih djelatnika, razne evidencije (godišnjice, rođendani i sl.), istek dokumenata, provjere djelatnika po raznim kriterijima, evidencija godišnjih odmora i izostanaka, izrada obavijesti o godišnjem odmoru...

Mogu se izraditi ogledni dokumenti i dokumenti koji se odnose na djelatnika. Program nudi i razne analize podataka o djelatnicima s pivot tablicama (OLAP analize).

Detaljnije o funkcionalnostima

 • Praćenje povijesti promjena: moguće je pregledati sve promjene podataka upisane o zaposleniku s datumom stupanja na snagu.
 • Unos promjena s datumom stupanja na snagu: za većinu podataka o zaposlenicima promjene se mogu unijeti s datumom stupanja na snagu. To osigurava da će promjena stvarno biti registrirana kada stupi na snagu.
 • Sadržaj i opseg podataka koji se prate kroz događaje ovisi o načinu rada i potrebama HR službe. Sustav obavijesti e-poštom također se može organizirati za datume događaja.
 • U Wordu se izrađuju uzorci dokumenata koji se ispisuju na događanjima, na temelju uzoraka moguće je izraditi vlastite predloške, a moguće je i dodatno dizajnirati već pripremljen dokument.
 • Programska izrada rješenja o godišnjim odmorima je jednostavna, ali je prethodno potrebno posložiti sve kriterije koji su temelj za izradu rješenja: osnovni dopust, dodatni dopust ovisno o radnom stažu, dobi, uzdržavanim članovima obitelji, zahtjevima posla, stupnju obrazovanja, radnoj okolini... i dodatnim osobnim uvjetima. Pripremljeni podaci prikupljaju se na jednoj od kartica u podacima o zaposleniku, gdje se još mogu preuređivati. Tiskane obavijesti pohranjuju se među dokumentaciju zaposlenika (eRegistrator), mogu se poslati i e-mailom.
 • U vezi s obračunom plaće moguće je evidentirati korištenje godišnjeg odmora i druge izostanke. Postavke evidencije odsutnosti nalaze se u obračunu plaća.
 • Organizacijska struktura poduzeća omogućuje određivanje razina nadređenih jedinica i članova tih jedinica, njihovih podređenih jedinica i njihovih članova. Koristi se kada se specificiraju validatori, npr. godišnji odmori i odsutnosti zaposlenika.

Izvještaji

 • Osobni karton
 • Godišnji odmori i odsutnosti: izrada rješenja o godišnjem odmoru
 • Pregled radnog staža
 • Izračun za jubilarne nagrade
 • Rođendani
 • Evidencija o djelatnicima
 • Pregled dodatnih isplata
 • Pregled članova obitelji
 • Pregled isteka valjanosti dokumenata: osobne iskaznice, zdravstvene iskaznice, putovnice, boravišne vize, europske kartice zdravstvenog osiguranja, vozačke dozvole, radne dozvole, radne vize, poslovne vize i police putnog osiguranja
 • Pregled isteka ugovora za probni rad
 • Pregled isteka ugovora za rad na određeno vrijeme
 • Analiza podataka djelatnika: po obrazovanju i radnom iskustvu, poslovima, razlozima prekida rada, stupnjevima obrazovanja
 • Šifrarnik djelatnika
 • Ugovor o radu

Analize

 • Analiza strukture djelatnika
 • Analiza broja djelatnika po mjesecima
 • Analiza došli/otišli po mjesecima
 • Analiza fluktuacije djelatnika
 • Analiza obrazovanja
 • Analiza pregleda, ispita i potvrda
 • Analiza rada i karijere
 • Analiza događaja
 • Analiza nagrađivanja
 • Analiza povijesti djelatnika
 • Analiza kontakata djelatnika
 • Analiza relacija djelatnika

Šifrarnici

Kadrovski šifrarnici

 • Grupe događaja
 • Događaji
 • Razlozi za plaćeni dopust
 • Kriteriji za pripremu odluka o godišnjim odmorima: godišnji odmor za radni staž, za starost djece, za radni staž kod poslodavca, za godine starosti, dodatni kriteriji…
 • Platni razredi
 • Tarifni razredi
 • Relacije
 • Radna mjesta
 • Organizacijske jedinice
 • Mjesta troška
 • Smjer strukovne izobrazbe
 • Kriteriji za ocjenjivanje
 • Skupine kriterija za ocjenjivanje

 

Opći šifrarnici

 • Prebivalište i boravište
 • Obrazovanje
 • Osobno (nacionalnost, rodbinska veza, bračno stanje)
 • Osiguranje, rad i uvjeti (rad s povećanjem, vrste invaliditeta, uzroci invaliditeta, rasporedi, sindikati..)

Povezane funkcionalnosti

Obračun plaća

Omogućuje obračun plaća, regresa, materijalnih troškova i drugih osobnih primanja iz radnog odnosa u poduzećima i za privatne osobe. Omogućuje povezivanje sa sustavima za evidenciju radnog vremena i uvoz računovodstvenih podataka iz vanjskih izvora.

Saop je rješenje tvrtke Seyfor