MENU Zatvoriti

Materijalno skladište

Omogućuje vođenje skladišta materijala, poluproizvoda, proizvoda te robe u različitim vrstama skladišta.

Programsko rješenje omogućuje vođenje robno materijalnog skladišta za materijale, poluproizvode i proizvode te robu u različitim vrstama skladišta. Na razini artikla omogućuje također vođenje zaliha po serijama (serijskim brojevima..).

Pored knjiženja prometa nudi mogućnost obrade inventure artikala i nivelacije vrijednosti zaliha. Kod unosa prometa i inventurne liste, možemo si pomoći s bar kod čitačem i ručnim terminalom za prikupljanje podataka.

Programsko rješenje omogućuje vođenje robno materijalnog skladišta za materijale, poluproizvode i proizvode te robu u različitim vrstama skladišta. Na razini artikla omogućuje također vođenje zaliha po serijama (serijskim brojevima..).

Pored knjiženja prometa nudi mogućnost obrade inventure artikala i nivelacije vrijednosti zaliha. Kod unosa prometa i inventurne liste, možemo si pomoći s bar kod čitačem i ručnim terminalom za prikupljanje podataka.

Osnovne funkcije

 • Unos primki, prijenos među skladištima i izdavanje
 • Unos pretprijema za potrebe kalkulacije
 • Automatski prijenos temeljnice u glavnu knjigu
 • Mogućnost uvoza e-sloga
 • Praćenje i analiziranje podataka unesenih preko primki i izdavanja
 • Priprema za Intrastat
 • Odjava prodaje konsignacijske robe
 • Mogućnost oblikovanja većine ispisa

Detaljnije o funkcijama

 • Obračun materijala prema prosječnoj, zadnjoj, planskoj cijeni i FIFO metodi.
 • Automatski prijenos temeljnice utroška materijala u glavnu knjigu.
 • Izdavanje, prijemi, prijenosi među skladištima
 • Uvoz stavki u pretprijem, preko xml datoteke, u obliku jednostavnog računa ili jednostavne otpremnice e-slog
 • Ispis kartice prometa, prometa po dokumentima, i kartice prometa po serijskim brojevima sa mogućnošću biranja više kriterija
 • Pregled prometa zaliha po skladištima, s mogućnošću biranja više kriterija
 • Inventura
 • Odjava prodane konsignacijske robe.
 • Vođenje serija
 • Vođenje serija i lokacija unutar skladišta
 • Sljedivost serija
 • Svojstva serije i certifikat kvalitete serije
 • Prijenos cijena iz cjenika u cjenik
 • Oblikovanje skladišnih dokumenata za korisnika
 • Povrat tj. reklamacija preuzetog materijala dobavljaču
 • Praćenje tj. analiziranje dokumenata nabave s mogućnošću povezivanja sa ulaznim računima
 • Pregled prometa i zaliha
 • Izrada ulaznih kalkulacija primljenih artikala
 • Upotreba ručnih terminala pri radu u skladištu (prijem, izdavanje, prijenos, inventura)
 • Mogućnost praćenja prometa po različitim analitikama.
 • Knjiženje izdavanja prema normativu.
 • Mogućnost oblikovanja više ispisa.
 • Mogućnost pripreme tranzitnog postupka za robu, koje je dovezeno našem kupcu te nije fizički bilo na našem skladištu.
 • Priprema podataka za izvoz u Carinsku upravu za mjesečno izvještavanje o izvozu u okviru Europske unije – Intrastat.
 • Mogućnost pripreme izvještaja za Intrastat, za otpremu, u obliku da se lako uvozi u obrazac na web stranici Carinske uprave.
 • Priprema platnih naloga, knjiženje u glavnu i poreznu knjigu za potrebe nabave.
 • Automatska priprema minimalnih zaliha prema prometu (izdavanje u određenom razdoblju).
 • Sigurnosni sistem za prava i dozvole knjiženja prometa u robno materijalnom poslovanju. 

Standardni izvještaji

 • Stanje zaliha: pregled stanja zaliha po skladištu/kontu/artiklu, kontu/skladištu/artiklu ili artiklu u tablici ili u tiskanom izvještaju.
 • Dokumenti: pregled u tablici ili tiskanom izvještaju.
 • Kartica artikla: pregled kartice artikla u tablici ili tiskanom izvještaju.
 • Kartica analitike: pregled u tablici ili tiskanom izvještaju.
 • Kartica skladišta: pregled u tablici ili tiskanom izvještaju.
 • Zbroj količina i vrijednosti artikla: pregled skupnih vrijednosti izdavanja i primki po artiklima u tablici ili tiskanom izvještaju, za jednu ili više godina i mogućnost grafičkog prikaza
 • Zbroj količina i vrijednosti analitika: pregled skupnih vrijednosti izdavanja i primki po analitikama u tablici ili tiskanom izvještaju, za jednu ili više godina i mogućnost grafičkog prikaza
 • Promet artikla po analitikama: pregled prometa po analitikama u tablici ili tiskanom izvještaju, za jednu ili više godina
 • Promet za konsignanta: pregled za konsignanta u tablici ili u tiskanom izvještaju
 • Pregled po kontima: pregled prometa po kontima zaliha/potrošnje u tablici ili tiskanom izvještaju
 • Pregled po skladištima i kontima: pregled prometa po skladištima i kontima zaliha/potrošnje u tablici ili tiskanom izvještaju
 • Promet zaliha: pregled prometa zaliha po artiklima i skupinama artikala u tablici ili tiskanom izvještaju, za jednu ili više godina i mogućnost grafičkog prikaza
 • Artikli bez prometa: pregled artikala, koji u određenom vremensku razdoblju nisu imali prometa u tablici ili tiskanom izvještaju
 • Artikli pred istekom: pregled serije artikala, kojima ističe rok do određenog datuma, u tablici ili tiskanom izvještaju.
 • Nedostajući artikli: pregled artikala, čija zaliha je manja od minimalne, u tablici ili tiskanom izvještaju
 • Evidencijska kartica: pregled kartice artikla po evidencijskim cijenama u tablici ili tiskanom izvještaju
 • Promet po mjesecima: zbirni pregled prijema/izdavanja artikala, po artiklu ili skupini proizvoda, u tablici ili tiskanom izvještaju s mogućnošću grafičkog prikaza
 • Evidencija u trgovini na veliko: pregled obrasca evidencije u veleprodaji u tablici ili tiskanom izvještaju.
 • Evidencija izdavanja robe u serijama: pregled kome smo izdali određene serije artikala, za koje vodimo seriju.
 • Komisijska zaliha: pregled zaliha po komisionarima i cijenama iz prodajnih cjenika. Obrazac je moguće oblikovati uz pomoć sistema za oblikovanje obrazaca.
 • Sljedivost serije artikala: pregled koje serije sastavnica su ugrađene u određenu seriju, tj. koje serije artikala su sastavljene od određene serije. Sljedivost je moguća na deset nivoa.
 • Statistika nabavnih cijena: pregled najviše, najniže, prosječne i zadnje nabavne cijene artikala u određen vremenskom razdoblju.
 • Kalo: usporedba standardno priznatog kala s već knjiženim otpisom i inventurnim razlikama.
 • Analiza prometa: u pivot tablici možemo analizirati podatke iz izdavanja, prijema i prijenosa. Stranka može sama postaviti preglede.
 • Analiza nabave: u pivot tablici su moguće analize s podacima iz prijema. Stranka može sama postaviti preglede.

Dodatni izvještaji

Svi dokumenti koji se ispisuju za stranke, moguće je urediti proizvoljno tj, moguće je posebno oblikovati.

 • Ispis artikala i stranaka je moguće proizvoljno urediti, pripremiti etikete, dopise.
 • Iz podatka, koji su u bazi podataka, je moguće odraditi proizvoljne analize, grafičke prikaze i tablice.
 • Svi izvještaji pripremljeni u tablicama, mogu se lako izvesti u druge elektronske oblike.
 • Izvještaji u grafičkom obliku, moguće je proizvoljno urediti.
 • Analizu podataka uz pomoć pivot tablica lako je moguće prenijeti u: ispis, tablicu, Excel, PDF, TXT ili graf.

Dodatni alati

 • Revalorizacija prometa: naknadna revalorizacija podataka prometa za tekuću i „sljedeću“ knjižnu godinu.
 • Punjenje cjenika s nabavnim cijenama: masovno mijenjanje/dodavanje cjenika u šifrarniku artikala s nabavnim cijenama i prijema RMP (Robno materijalnog poslovanja).
 • Osvježenje knjiženog stanja inventure: osvježenje knjiženog stanja inventure s odabranim prometom RMP. Pri tome podaci popisa (stvarni podaci) ostaju nepromijenjeni. Ponovo se izračunaju inventurne razlike za inventuru.
 • Otključavanje tablica: mogućnost otključavanja zapisa koji su ostali na tablicama /zapisima, zbog pada sistema.

Sustav Saop vam donosi Seyfor