MENU Zatvoriti

Servisna djelatnost

Pokriva više aktivnosti u servisnom odjelu i povezan je s ostalim rješenjima u Saopu (naručivanje kod dobavljača, veza sa skladišnim poslovima materijala, fakturiranje i dr.). Za analizu po želji ugrađene su analize u obliku pivot tablica.

Programsko rješenje namijenjeno je pokrivanju nekoliko djelatnosti u tvrtkama:

 • Vođenje evidencije u normalnoj službi, npr. servis telefona, automobila i sl. Omogućuje sljedivost usluga po uređaju, planiranje servisa prema očekivanom terminu servisa u svakom uređaju, ...
 • Najam uređaja: obračun najma se može vršiti na vremenski interval ili prema brojaču uređaja (prijeđeni kilometri, broj kopija napravljenih na fotokopirnom stroju, ...)
 • Planiranje održavanja vlastitih proizvodnih linija: namijenjeno tvrtkama koje imaju vlastite proizvodne linije i odjel održavanja. Omogućuje planiranje održavanja i servisnih zahvata na proizvodnim linijama, praćenje popunjenosti i učinka radnika,...

Programsko rješenje namijenjeno je pokrivanju nekoliko djelatnosti u tvrtkama:

 • Vođenje evidencije u normalnoj službi, npr. servis telefona, automobila i sl. Omogućuje sljedivost usluga po uređaju, planiranje servisa prema očekivanom terminu servisa u svakom uređaju, ...
 • Najam uređaja: obračun najma se može vršiti na vremenski interval ili prema brojaču uređaja (prijeđeni kilometri, broj kopija napravljenih na fotokopirnom stroju, ...)
 • Planiranje održavanja vlastitih proizvodnih linija: namijenjeno tvrtkama koje imaju vlastite proizvodne linije i odjel održavanja. Omogućuje planiranje održavanja i servisnih zahvata na proizvodnim linijama, praćenje popunjenosti i učinka radnika,...

Više detalja o osnovnim značajkama

 • Namijenjen je tvrtkama koje vrše servisiranje svojih uređaja i uređaja kupaca. Usluge se naplaćuju od narudžbe do narudžbe
 • Jednostavna priprema servisnih naloga
 • Servisnim zadacima se upravlja po statusima (prihvaćeno, pušteno u rad, završeno i sl.), a statusi su odvojeni bojama što omogućuje lak pregled zadataka
 • Održavanje servisnih naloga u jednoj ili više knjiga
 • Automatsko kreiranje servisnih naloga prema servisnim periodima u uređajima
 • Mogućnost izdavanja računa i predračuna iz naloga za usluge
 • Korištenje zadanih cjenika i nabavnih cjenika usluga i korištenog materijala za svaku servisnu knjižicu
 • Korištenje zadanih popusta za kupce
 • Provjera ima li kupac putne troškove u ugovoru ili ne. Ako je oslobodio putne troškove, takva se usluga ne naplaćuje
 • Mogućnost navođenja materijala i usluga na narudžbi da li se određeni materijal ili usluga fakturiraju ili ne
 • Za svaki servis možemo dodijeliti drugog servisera da ga obavi
 • Mogućnost obračuna iznosa usluge prema stanju brojila upisanom na nalogu
 • Jednostavna kontrola statusa naloga za uslugu i statusa knjiženja materijala na pojedinom nalogu
 • Prilikom unosa šifre uređaja svi potrebni podaci sugeriraju se u zaglavlju servisnog naloga
 • Svi predloženi podaci u zaglavlju naloga za uslugu mogu se mijenjati sve dok materijal nije knjižen u nalog
 • Mogućnost usklađivanja knjigovodstvenih podataka pomoću grupa knjiga
 • Praćenje narudžbi usluga prema sljedećoj analitici:
  • mjesto troška
  • nositelj troška
  • refrent
  • analitika
  • radni nalog
 • Jednostavno promijenite redoslijed redaka računa
 • Mogućnost izrade servisnih naloga, otpremnica i zaduženja za dobavljače
 • Serijski ispis ili slanje narudžbi usluga i otpremnica e-poštom
 • Automatsko pohranjivanje izdanih servisnih naloga i otpremnica u dokumentacijski prostor korisnika uređaja u Adobe Acrobat formatu (pdf)
 • Knjiženje korištenih materijala u poslovima skladištenja materijala ovisi o tome je li uređaj pod jamstvom ili ne
 • Priprema narudžbi prema dobavljačima prema materijalnim potrebama
 • Praćenje odnosno analiziranje zadataka koji su izvršeni na svakom uređaju
 • Praćenje i povijest promjene serijskog broja svakog uređaja
 • Praćenje i povijest produženja jamstva za pojedine uređaje
 • Sigurnosni sustav (pristup različitim točkama u programu) može se postaviti prema pravima pojedinog operatera

Dodatne funkcije u obračunu najma

 • Jednostavan unos računa za najam
 • Automatska izrada računa iz obračuna najamnine
 • Zbirno fakturiranje
 • Moguć najam po vremenskom razdoblju ili po brojačima (mogućnost uvoza brojača iz datoteka ili unosa online)
 • Upravljanje iskorištenim servisnim intervalom za uređaje koji se iznajmljuju
 • Mogućnost uvoza podataka iz tablice razmjene
 • Analiza održavanja namijenjena je pregledu prihoda na temelju izvješća o najmu, gdje je većina podataka iz izvješća o najmu, stavki, kupaca i sl. dostupna
 • Analiza uređaja: Kroz ovu analizu možemo dobiti uvid u isplativost uređaja. S jedne strane imamo troškove servisa, a s druge strane prihod od najma uređaja
 • Analize se rade u pivot tablici, gdje svaki korisnik zasebno može napraviti svoj pregled

Dodatne funkcije održavanja

 • Jednostavan unos naloga za održavanje
 • Mogućnost planiranja usluga prema sklopovima postrojenja
 • Upute za dnevne, tjedne, ... zadatke koje treba obaviti osoblje za održavanje
 • Mogućnost uspostave baze rezervnih dijelova za pojedine pogone
 • Razdvajanje redovnih i posebnih usluga
 • Upravljanje zastojima (razlozi i vrijeme zastoja postrojenja)
 • Zadaci su poredani po statusu
 • Otpisi skladišta materijala iz naloga za održavanje
 • Upravljanje pruženim uslugama i utrošenim vremenom zaposlenika
 • Jednostavan način dopune šifarnika uz sam unos naloga za održavanje
 • U analizi održavanja većina podataka o uređajima, korisnicima i naplati najma dostupna je u pivot tablici

Sustav Saop vam donosi Seyfor