MENU Zatvoriti

Kako pravilno izdati i obračunati putni nalog?

  • 16. 8. 2023.

Putni nalog jedan je od najčešće korištenih dokumenata u poslovanju. Dokaz je poslodavcu da je radnika uputio na službeni put te predstavlja osnovni dokument za obračun i knjiženje troškova nastalih na službenom putu. 

 

U priručniku saznajte zašto je važan, koje sve elemente putni nalog mora sadržavati, koju dokumentaciju uz njega trebate priložiti te koji se propusti najčešće pojavljuju prilikom njegove izrade.

Sadržaj e-priručnika:

  • Što je putni nalog i zašto je važan?
  • Što učiniti u slučaju nesreće?
  • 6 koraka popunjavanja putnog naloga
  • Putni nalog za službeno putovanje
  • Dokazi o službenom putovanju
  • Koji su prihvatljivi troškovi i njihov obračun?
  • Iskazivanje troškova na Obrascu JOPPD

Sličan
sadržaj

Saop je rješenje tvrtke Seyfor