MENU Zatvoriti

Obračun plaće – najtraženiji Saop ERP modul

  • 2. 11. 2023.

Modul  Obračun plaće jedan je od najmoćnijih alata koje posjeduje Saop ERP sustav. Svi klijenti koji koriste ovaj modul za evidenciju plaća, ali i drugih važnih podataka u vezi sa radnim odnosom svojih zaposlenih, značajno su unaprijedili svoje poslovanje tako što su ostvarili preglednu evidenciju radnog vremena, kontrolu nad podacima, mogućnost brzih izmjena, uštedu vremena i transparentnost u radu.

Osnovna funkcija ovog modula je obračun plaće, dodataka, nematerijalnih primanja, materijalnih troškova i drugih osobnih primanja iz radnog odnosa u tvrtkama i za privatne osobe.

Bitno je naglasiti da modul Plaća sadrži sve zakonom propisane odredbe za obračun plaće ali i dodatne opcije koje se uvode i prilagođavaju u skladu sa zahtjevima tvrtke i klijenta.

Ovaj modul se oslanja i koristi podatke iz modula Kadrovska evidencija koji sadrži podatke o svim zaposlenicima unutar tvrtke. Svaki zaposlenik tvrtke ima svoj vlastiti digitalni pretinac (e registrator) unutar kojeg se spremaju svi bitni osobni i poslovni podaci koji su u svakom trenutku na raspolaganju poslodavcu i odijelu ljudskih resursa. Koliko je modul Plaća učinkovit, govori nam i podatak da je za obračun plaća za tvrtku koja ima 800 zaposlenih potrebno svega 5 minuta.

Kada se program implementira i prilagodi, obračun plaće za isti broj djelatnika može se odraditi u puno kraćem vremenu.

Unutar modula Kadrovska evidencija nalaze se osnovni podaci o djelatnicima, njihovim članovima obitelji, kontakt podacima te podacima za slanje obračunskih listi putem e – maila. Uneseni podaci koriste se i za obračun plaća. Omogućeno je praćenje cjelokupne povijesti zaposlenika (praćenje promjena plaća, promjena posla, školovanja, usavršavanja) te aktivna dojava o promjenama.

Modul kadrovske evidencije omogućava upravljanje raznim događajima zaposlenika, kao npr. liječnički pregledi, ispiti zaštite na radu, vođenje evidencije ugovora o radu. Uz odgovarajuću postavku, moguće je obavijestiti ovlaštene osobe na e-mail adrese o tijeku ovih događaja.

Isto tako, unutar ovog modula se nalaze podaci o obrazovanju djelatnika, kao i evidencija o poznavanju stranih jezika.

Važan dio ovog modula odnosi se na podatke o godišnjem odmoru – koliko svaki zaposlenik ima dana godišnjeg na raspolaganju, broj iskorištenih dana i preostali broj dana plaćenog dopusta. Na temelju unesenih kriterija moguće je jednostavno i brzo pripremiti odluke o godišnjim odmorima koje se mogu poslati na e-mail adrese djelatnika. Na početku godine, odjel HR može u svega par klikova miša dobiti podatke o statusu i preostalim danima godišnjeg odmora za svakog zaposlenog.

U modulu Kadrovska evidencija možemo pronaći i ostale podatke koji su važni za obračun plaća – podaci o ukupnom radnom stažu, o ukupnom stažu kod trenutnog poslodavca, da li je zaposlenik zaposlen na određeno ili neodređeno te da li je osoba zaposlena na puno radno vrijeme. Osim navedenog ovdje možemo pronaći i druge važne parametre koji se uzimaju za obračun plaće – da li postoje posebnosti za obračun doprinosa za određenog zaposlenika i da li neki zaposlenik radi u inozemstvu. Iz svega navedenog se može lako vidjeti koliki je trošak po svakom zaposleniku te postoji mogućnost kreiranja velikog broja različitih analiza.

Omogućeno je praćenje cjelokupne povijesti zaposlenika (praćenje promjena plaća, promjena posla, školovanja, usavršavanja) te aktivna dojava o promjenama. Odnosno, modul ima mogućnost ako je određena osoba na primjer zaposlena na određeno radno vrijeme ili na probni rok da pravovremeno obavijesti odjel HR o isteku takvog ugovora.

Kada govorimo o spomenutom radu u inozemstvu ili službenim putovanjima zaposlenika, program nam omogućava unos podataka o isteku osobnih dokumenata – putovnice ili osobne iskaznice (vozačke dozvole) kako bi pružio poslodavcu mogućnost da zaposlenika obavijesti na vrijeme o tome.

Također, program omogućava upravljanje raznim događajima zaposlenika, kao npr. liječnički pregledi, ispiti zaštite na radu, vođenje evidencije ugovora o radu. Uz odgovarajuću postavku, moguće je obavijestiti ovlaštene osobe na e-mail adrese o tijeku ovih događaja.

Poseban dio ovog modula odnosi se na isplate zaposlenicima. Program nam dopušta da unesemo podatke o više tekućih računa za svakog zaposlenika. To nam pomaže ako zaposlenik u jednoj banci ima kredit, a preostali iznos svoje plaće želi da mu se isplati na račun u drugoj banci odnosno u situacijama kada zaposlenik ima zaštićeni račun.

Svaka obustava na plaći zaposlenika može se evidentirati u ovom modulu – od kredita, korekcije prihoda za određeni period , trajnog odbitka, sudske presude, samodoprinosa, uplate dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja, uplate u 3 mirovinski stup itd.

Kada su u pitanju obračunske liste, unutar modula obračuna plaće izabiremo one stavke koje želimo prikazati: doprinosi, godišnji odmor, topli obrok, prijevoz ili neke druge.

Važno je istaknuti da Saop ERP sustav pruža mogućnost izrade brojnih izvještaja za bilo koji vremenski period koji nam je bitan. Uz pomoć OLAP tablica, koje su sastavni dio Saop ERP sustava, na jednostavan način mogu se dobiti detaljni izvještaji za obračun plaća, isplatu prijevoza, utrošak noćnog rada, isplatu regresa za godišnji odmor, topli obrok te bolovanja. Svi podaci koji se nalaze unutar OLAP tablice mogu se izvesti u Excel tablicu.

Posebna osobina Saop ERP programa je njegova prilagodljivost. U skladu sa potrebama klijenta, program se prilikom implementacije konfigurira na način da pruža sve analize koje su klijentu bitne.

Upoznajte detaljno sve funkcionalnosti modula Obračun plaća na poveznici.

Ako želite više informacija i zainteresirani ste za prezentaciju modula, slobodno nas kontaktirajte.

Sličan
sadržaj

Saop je rješenje tvrtke Seyfor