MENU Zatvoriti

Što je regres i tko ima pravo na regres?

  • 28. 5. 2024.

Ljeto je za mnoge radnike najiščekivanji dio godine, upravo zbog godišnjeg odmora. Kako bi se radniku podmirili određeni troškovi koji mogu nastati na odmoru, poslodavci mogu prema poreznim propisima prigodno isplatiti neoporezivu naknadu koja se zove regres.

U priručniku saznajte što je regres, tko ima pravo na isti, kako se isplaćuje i obračunava te iskazuje u obrascu JOPPD.  

Sadržaj e-priručnika: 

  • Što je regres?
  • Neoporeziva i oporeziva isplata regresa
  • Primjeri i iskazivanje obračuna u obrascu JOPPD
  • Ostvaruje li pravo na regres radnik koji nije cijelu godinu zaposlen kod poslodavca?
  • Isplata regresa u slučaju kada radnik istovremeno radi kod više poslodavaca
  • Primjer izjave o primljenim prigodnim nagradama od drugih isplatitelja
  • Koja je razlika između naknade plaće za vrijeme godišnjeg odmora i regresa?
  • Primjer odluke o isplati regresa

 

Sličan
sadržaj

Saop je rješenje tvrtke Seyfor